Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. AYŞE ÖZTÜRK
HOMEPAGE.
Publications
International Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Educational Process International Journal
Authors: Öztürk A., & Doğanay A.

Öztürk A., & Doğanay A. (2017). Development of a scale fort he attitude towards children’s rights education. Educational Process International Journal, 6(3), 26-41.

2017
Journal / Book Name: Multidisciplinary Journal of Educational Research
Authors: Doğanay, A. & Öztürk, A

Doğanay, A. & Öztürk,A. (2017). Developing Attitudes towards Human Rights through Socioscientific Issues in Science Courses: An Action Research.Multidisciplinary Journal of Educational Research. 7(3), 253-286

2017
Journal / Book Name: Journal of Education and Learning
Authors: Ozturk, A., & Ozdemir Dogan, G
Ozturk, A., & Ozdemir Dogan, G. (2017). Effective Children’s Rights Education from the Perspectives of Expert Teachers in Children’s Rights Education: A Turkish Sample. Journal of Education and Learning, 6(4), 303-314
2017
Journal / Book Name: Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi
Authors: Özmantar, M .,& Öztürk, A .

Özmantar, M , Öztürk, A . (2017). Problem Solving Skill in Primary Mathematics Curricula Documents of the Republican Period. International Journal of Social and Educational Sciences, 4 (7), 120-146

2016
Journal / Book Name: Participatory Educational Research (PER)
Authors: Öztürk, A., & Özmantar, M. F.

Öztürk, A., Özmantar, M. F. (2016). Teacher Roles in Primary School Mathematics Curricula of the Republican Period. Participatory Educational Research (PER), 3(3), 1-19

2013
Journal / Book Name: Educational Sciences: Theory & Practice
Authors: Öztürk, A., Doğanay, A.

Öztürk, A., Doğanay, A.(2013).Primary school 5th and 8th Graders’ understanding and mental models about the Shape of the World and Gravity. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(4), 2455-2476

2011
Journal / Book Name: Educational Sciences: Theory & Practice
Authors: Doğanay, A., Öztürk, A.

Doğanay, A., Öztürk, A. (2011). An Investıgatıon of Experienced and Inexperienced Primary School Teachers’ Teaching Process in Science and Technology Classes in Terms of Metacognitive Strategies.Educational Sciences: Theory & Practice, 11(3), 1301-1325

Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: ERPA International Congresses on Education
Authors: Agaç, G., Özmantar, M.F., &  Öztürk, A.

Agaç, G., Özmantar, M.F., & Öztürk, A. (2017). An examination of the secondary mathematics curriculadocuments of Turkish republican period in terms of equityprinciple. ERPA International Congresses on Education

2017
Journal / Book Name: IV. International Eurasian Educational Research Congress
Authors: Öztürk, A., Eren, M., & Topçu, B

Öztürk, A., Eren, M., Topçu, B. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Perspektifinden Türkiye’de Etkili Çocuk Hakları Eğitimi: Problemler ve Öneriler. IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli

2017
Journal / Book Name: IV. International Eurasian Educational Research Congress
Authors: Öztürk, A., Topçu, B., & Eren, M.

Öztürk, A., Topçu, B., Eren, M. (2017). 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabının Çocukların Katılım Hakkı Bağlamında İncelenmesi. IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli

2017
Journal / Book Name: ERPA International Congresses on Education
Authors: Özmantar, M.F.,  Agaç, G.,  &  Öztürk, A.

Özmantar, M.F., Agaç, G., & Öztürk, A. (2017). Student roles in the primary mathematics curricula of Turkish republican period ERPA International Congresses on Education

2016
Journal / Book Name: I. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Authors: Öztürk, A., Özmantar, M.F., & Agaç, G.

Öztürk, A., Özmantar, M.F., Agaç, G. (2016). Cumhuriyet Dönemi İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programlarının Eşitlik İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep

2016
Journal / Book Name: I. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
Authors: Öztürk, A. & Agaç, G.

Öztürk, A., Agaç, G. (2016). Matematik Dersi Öğretim Programlarına Üstbilişsel Bilgi ve Beceri Entegrasyonuna İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Bilgileri ve Uygulamaları. I. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep

International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2016
Journal / Book Name: Öğrenme Öğretme Kuramları ve Uygulamadaki Yansımaları
Authors: Öztürk, A.

Öztürk, A. (2016). Bloom’un Tam Öğrenme Modeli. (ed. Doç. Dr. G. Ekici). Öğrenme Öğretme Kuramları ve Uygulamadaki Yansımaları. PegemAkademi

2015
Journal / Book Name: Reform ve değişim bağlamında ilkokul matematik öğretim programları
Authors: Öztürk, A. &Özmantar, M.F.

Öztürk, A. &Özmantar, M.F. (2015). İlkokul Matematik Programlarında Öğretim Strateji, Yöntem ve Teknikleri. (Editörler: M.F. Özmantar, A. Öztürk, E.Bay). Reform ve değişim bağlamında ilkokul matematik öğretim programları, PegemAkademi

2015
Journal / Book Name: Reform ve değişim bağlamında ilkokul matematik öğretim programları
Authors: Özmantar, M.F. & Öztürk, A.

Özmantar, M.F. & Öztürk, A. (2015). İlkokul matematik programlarının öğretim ilkeleri açısından incelenmesi. (Editörler: M.F. Özmantar, A. Öztürk, E.Bay). Reform ve değişim bağlamında ilkokul matematik öğretim programları, PegemAkademi

National Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Authors: Öztürk, A., & Doğanay, A.

Öztürk, A., & Doğanay, A. (2017). Çocuk hakları temelli okul ölçeğinin geliştirilmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 41-58

2017
Journal / Book Name: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 27
Authors: Öztürk, A.

 Öztürk, A. (2017). Children's Participation Rights in The Life Scıences Curricula in Turkey: A Historical Analysis. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27, 864-890

2010
Journal / Book Name: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Authors: Emrahoğlu, N.,& Öztürk, A. 

Emrahoğlu, N. , & Öztürk, A. (2010). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Bilişsel Farkındalığın Etkisi: Bir Nedensel Karşılaştırma Araştırması, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 18-30

2009
Journal / Book Name: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Authors: Emrahoğlu, N., & Öztürk, A.

Emrahoğlu, N., & Öztürk, A. (2009), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Astronomi Kavramlarını Anlama Seviyelerinin ve Kavram Yanılgılarının İncelenmesi Üzerine Boylamsal Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 165-180

Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2014
Journal / Book Name: II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Authors: Balcıoğlu, R., Özer Özkan, Y., & Öztürk, A

Balcıoğlu, R., Özer Özkan, Y., Öztürk, A. (2014). 4+4+4 Eğitim sisteminin yansımaları: 5. Sınıfta sınıf-branş öğretmeni değişikliğinin öğrenci başarısı üzerine etkisi. III. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep

2014
Journal / Book Name: III. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Authors: Öztürk, A., & Doğanay, A.

Öztürk, A., Doğanay, A. (2014). Sosyobilimsel konularla argümantasyon becerisi ve insan haklarına karşı tutum geliştirmeye yönelik bir eylem araştırması. III. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep

2012
Journal / Book Name: XVIII. Ulusal Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi
Authors: Öztürk, A., 6 Emrahoğlu, N.

Öztürk, A., Emrahoğlu, N. (2012). İlköğretimden Yüksek Öğretime Son Sınıf Öğrencilerinin Temel Astronomi Kavramlarını Anlama Seviyeleri ve Kavram Yanılgıları. XVIII. Ulusal Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi, İnönü Üniversitesi

Design ~GAÜN WebTeam