Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. ZEYNEP GÜNGÖRMÜŞ
HOMEPAGEHEMŞİRELİK
Publications
International Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Holistic Nursing Practice.
No/Edition: 31(1), 7-15.
Authors: E. Yıldız, S. A.K, Z. Güngörmüş, M. Cengiz.

Levels Of Care Burden And Self-Effıcacy For Informal Caregıver Of Patıents Wıth Cancer

2017
Journal / Book Name: Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
No/Edition: .
Authors: Güngörmüş, Z., Güngörmüş, M.

Effect of Religious Belief on Selecting of Graft Materials Used in Oral and Maxillofacial Surgery.

2017
Journal / Book Name: International Journal of Urological Nursing,
No/Edition: 159-172.
Authors: Çevik, S. A.,Güngörmüş, Z
Frequency of urinary incontinence among Turkish women, effective factors and its effect on quality of life. 11(3),
2016
Journal / Book Name: Nurse Education Today
No/Edition: 45;91-95
Authors: E. Yildiz, Z. Güngörmüş

The Validity and Reliability Study of the Turkish Version of the Evidence Based Practice Evaluation Competence Questionnaire

2014
Journal / Book Name: Asian Pac J Cancer Prev
No/Edition: 15 (3), 1093-1098
Authors: G. Karadağ, Z. Güngörmüş, R.Surucu, E. Savas, F. Bicer

Awareness and Practices Regarding Breast and Cervical Cancer among Turkish Women in Gaziantep

2014
Journal / Book Name: Holistic Nursing Practice
No/Edition: 28(4)
Authors: Ö. Bulut Erdem, Z. Güngörmüş

The Effect of Royal Jelly on Oral Mucositis in Patients Undergoing Radiotherapy and Chemotherapy

2014
Journal / Book Name: Health Care for Women International
No/Edition: 35(5): 566-579
Authors: B. Erci, Z. Güngörmüş, S. Çiftçioğlu

Psychometric Validation of Women's Health Questionnaire in Menopausal Women

2014
Journal / Book Name: Journal of Religion and Health
No/Edition: 1-11
Authors: Z. Güngörmüş, D.Tanrıverdi, T. Gündoğan

The Effect Of Relıgıous Belıef On The Mental Health Status And Suıcıde Probabıl

2012
Journal / Book Name: The Southeast Asıan Journal of Tropıcal Medıcıne and Publıc Health
No/Edition: 43(6):1548-1559
Authors: Z.Güngörmüş, B. Erci

Transtheoretical Model –Based Education Given For Smokıng Cessation İn Hıgher School Students

2012
Journal / Book Name: HealthMed Journal
No/Edition: 6(1): 232-237
Authors: Z. Güngörmüş, E.Yılmaz Karabulutlu, E. Yıldız

Determining The Knowledge and Behavior of the Individuals About Earthquake Preparedness at Home in Turkey. HealthMed Journal

2012
Journal / Book Name: The 1 st. Internatıonal Clinical Nursing Research Congress
No/Edition: .
Authors: Z.Güngörmüş, Ö. Bulut Erdem

Effect of oral mucosıtıs on lıfe qualıty ın cancer patıents

2011
Journal / Book Name: The Southeast Asıan Journal of Tropıcal Medıcıne and Publıc Health
No/Edition: 42(3):737-743
Authors: Z. Güngörmüş, E. Kıyak

Evaluationof knowledge about protection against Crimean-Congo hemorrhagic fever

2011
Journal / Book Name: HealthMed Journal
No/Edition: 5(6):1643-46
Authors: B.C. Demirbağ, Z. Güngörmüş

An Investigation Into the Knowledge About the Menstruation Period Among the Female University Students at Eastern Black Sea Region of Turkey

2009
Journal / Book Name: J Int Med Res
No/Edition: 37(2):547-50.
Authors: Z. Güngörmüş, K. Erciyas

Evaluation of the relationship between anxiety and depression and bruxism.

2003
Journal / Book Name: J Adv Nurs.
No/Edition: 41(2):130-9
Authors: B. Erci, A. Sayan, G. Tortumluoglu, D. Kılıç, O. Sahin, Z.Güngörmüş.

The effectiveness of Watson's Caring Model on the quality of life and blood pressure of patients with hypertension

Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2016
Journal / Book Name: III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi
No/Edition: .
Authors: F. Taş, Z. Güngörmüş

Kültürlerarası Hemşirelik Eğitimi Sigaraya Kültürel Alternatif: Ağızotu (Dumansız Tütün).

2016
Journal / Book Name: 8th World Conference on Educational Sciences
No/Edition: .
Authors: E. Yıldız, S.Asi Karakaş, Z. Güngörmüş, M. Cengiz

Levels of Care Burden and Self –Efficacy for Informal Caregiver

2016
Journal / Book Name: 8th World Conference on Educational Sciences
No/Edition: .
Authors: Z. Çiçek, Z. Güngörmüş, S. Köse

Sexual Dysfunction of Pregnant: an example from Turkey

2016
Journal / Book Name: 8th World Conference on Educational Sciences
No/Edition: .
Authors: Z. Güngörmüş, Z. Çiçek, M. Güngörmüş

Health Responsibility on Early Diagnosis of Breast Cancer: an example from Turkey

2016
Journal / Book Name: 8th World Conference on Educational Sciences
No/Edition: .
Authors: M. Güngörmüş, Z. Güngörmüş

İnternship in Dental Education

2016
Journal / Book Name: 8th World Conference on Educational Sciences
No/Edition: .
Authors: M. Güngörmüş, Z. Güngörmüş

Selection Biomaterial and Religious Beliefs

2016
Journal / Book Name: 8th World Conference on Educational Sciences
Authors: M. Güngörmüş, Z. Güngörmüş

PreCancerous Lesions and Carcinogenesis of the Oral Cavity

2016
Journal / Book Name: 8th World Conference on Educational Sciences,
No/Edition: .
Authors: G. Karadağ, Z. Güngörmüş, Z.Olçar.

The Experiences and Problems of Children with Sickle Cell Anemia and Their Families

2016
Journal / Book Name: AÇBİD 10 th International Congress
No/Edition: .
Authors: Z. Güngörmüş, M. Güngörmüş

The Effect of Religious Belief on Selecting of Graft Materials Used in Maxillofacial Surgery

2015
Journal / Book Name: The 2nd International Clinical Nursing Research Congress
No/Edition: .
Authors: E. Yıldız, Z. Güngörmüş.

The Validity And Reliability of The Turkish Version of The Evidence Based Practice Competence Questionnaire (EBP-COQ).

2015
Journal / Book Name: II. Türk Dünyası Eğitim Kültür ve Birliktelik Çalıştayı.
No/Edition: .
Authors: Z. Güngörmüş

Türk Dünyasında Saglıkla Ilgili Geleneksel Uygulamalar.

2012
Journal / Book Name: The 1 st. Internatıonal Clinical Nursing Research Congress.
No/Edition: .
Authors: E. Yıldız Zengin, B. Erci, Z.Güngörmüş

Effects of nursıng care given to hypertensıon patıents

2012
Journal / Book Name: The 1 st. Internatıonal Clinical Nursing Research Congress
No/Edition: .
Authors: B.C. Demirbağ, Z. Güngörmüş.

Knowledge, attıtude and behavıors of ındıvıduals regardıng the management of domestıc solıd waste

2012
Journal / Book Name: The 1 st. Internatıonal Clinical Nursing Research Congress
No/Edition: .
Authors: Z. Güngörmüş, E.H. Albayrak.

An assessment on employees knowledge and opınıons on occupatıonal health and safety.

2012
Journal / Book Name: HORATIO: European Psychiatric Nursing Congress
No/Edition: .
Authors: D. Tanrıverdi, Z.Güngörmüş, T. Gündoğan, D. Çuhadar.

Determınatıon Of The Mental Status And Suıcıde Probabılıty Of Women Suffered Vıolence

2000
Journal / Book Name: I.Uluslararası & VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi
No/Edition: .
Authors: B. Erci, A. Sayan, G. Tortumluoglu, D. Kılıç, O. Sahin, Z.Güngörmüş

The effect of the care given occording to Watson model on the quality of life and levels of tension of the patients

National Journals
Year
Content
2014
Journal / Book Name: Acı Badem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
No/Edition: 5(1)
Authors: Z. Güngörmüş, Ö. Bulut Erdem

Kanser Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Oral Mukozit

2014
Journal / Book Name: TAF Prev Med Bull
No/Edition: 13(2):133-140
Authors: Z. Güngörmüş, N. Dayapoğlu

Bireylerin Organ Bağışına İlişkin Bilgi Tutum Ve Davranışları.

2012
Journal / Book Name: Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
No/Edition: 1(3): 165-178
Authors: Z. Güngörmüş, E.Yılmaz Karabulutlu.

Üniversite Öğrencilerinin Genel Sağlık Ölçümlerinin Değişim Aşamalarına Göre Değerlendirilmesi

2012
Journal / Book Name: Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
No/Edition: 1(3): 127-137
Authors: B. C. Demirbağ, Z.Güngörmüş

Bireylerin Evsel Katı Atık Yönetimine İlişkin Bilgi Ve Davranışları

2012
Journal / Book Name: Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi
No/Edition: 11(1):41-50
Authors: B. C. Demirbağ, Z.Güngörmüş

Vitiligo

2011
Journal / Book Name: Sendrom
No/Edition: 23(4-6):60-68
Authors: Z. Güngörmüş, A.Sayan

Reçetesiz İlaç Kullanımı İle Sağlık Sorumluluğu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

2011
Journal / Book Name: Sendrom
No/Edition: 23(4-6):69-73.
Authors: Z. Güngörmüş

Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Davranışı

2010
Journal / Book Name: Sted.
No/Edition: 19(1): 35-39
Authors: Z. Güngörmüş

Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Davranışının Transteoretik Model Çerçevesinde Değerlendirilmesi

2010
Journal / Book Name: Sted.
No/Edition: 19(2): 55-64
Authors: Z. Güngörmüş, A.Sayan.

Bilinçsiz İlaç Kullanımı İle Sağlık Sorumluluğu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

2010
Journal / Book Name: Anadolu Psikiyatri Dergisi
No/Edition: 11(11): 78
Authors: Z. Güngörmüş, B. Erci.

Transteoretik Model Temelli Eğitimin Sigara Bıraktırmaya Yönelik Değişim Düzeyleri Ve Sürecine Etkisi

2010
Journal / Book Name: İç Hastalıkları Dergisi
No/Edition: 17(1)
Authors: Z. Güngörmüş, E. Kıyak

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşine Karşı Bilgilerin Değerlendirilmesi

Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2015
Journal / Book Name: 1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
No/Edition: .
Authors: E.Çiçek, Z. Güngörmüş

Savaş Nedeni İle Suriye’den Türkiye’ye Göç Eden Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu Ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarındaki Değişimler

2014
Journal / Book Name: 7. TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi
No/Edition: .
Authors: Ö. Bulut Erdem, Z. Güngörmüş

Kemoterapi Alan Yetişkin Hastalarda Arı Sütü İle Yapılan Ağız Bakımının Mukozite Etkisi

2013
Journal / Book Name: II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitapçığı
No/Edition: .
Authors: G.Karadağ, Z. Güngörmüş, R. Sürücü, E. Savaş, F. Biçer

Kadınların Meme Ve Serviks Kanseri İle İlgili Bilgi, Tutum Ve Davranışları

2012
Journal / Book Name: Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu Kitabı
No/Edition: .
Authors: Z. Güngörmüş Z, N. Dayapoğlu

Bireylerin Organ Bağışına İlişkin Bilgi Tutum Ve Davranışları

2011
Journal / Book Name: V. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu Bildiri Özet Kitabı
No/Edition: .
Authors: Z. Güngörmüş, B. Erci.

Lise Öğrencilerine Verilen Transteoretik Model Temelli Eğitimin Sigara Bıraktırmaya Yönelik Değişim Aşamalarına Etkisi

2011
Journal / Book Name: V. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu Bildiri Özet Kitabı
No/Edition: .
Authors: Z. Güngörmüş, E.Y. Karabulutlu, E. Yıldız

Bireylerin Evde Depreme Hazırlık Bilgi ve Davranışlarının Belirlenmesi.

2011
Journal / Book Name: 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Bildiri Özet Kitabı
No/Edition: .
Authors: Z. Güngörmüş, E.Yılmaz Karabulutlu

Üniversite Öğrencilerinin Genel Sağlık Ölçümlerinin Değişim Aşamalarına Göre Değerlendirilmesi

2010
Journal / Book Name: Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi.
No/Edition: .
Authors: Z. Güngörmüş, B. Erci

Transteoretik Model Temelli Eğitimin Sigara Bıraktırmaya Yönelik Değişim Düzeyleri Ve Sürecine Etkisi

2010
Journal / Book Name: 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Bildiri Özet Kitabı
No/Edition: .
Authors: Z. Güngörmüş, E. Kıyak

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşine Karşı Bilgilerin Değerlendirilmesi

Design ~GAÜN WebTeam