Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. YEŞİM ÖZER ÖZKAN
HOMEPAGEDepartment of Educational Sciences
Publications
International Journals
Year
Content
2018
Journal / Book Name: International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)
No/Edition: 7(1)
Authors: Özer Özkan, Y. ve Özarslan, N.

Student Achievement in Turkey, According to Question Types Used in PISA 2003-2012 Mathematic Literacy Tests

2016
Journal / Book Name: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 47
Authors: Acar Güvendir, M. ve Özer Özkan, Y.
Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Algılarının Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi
2016
Journal / Book Name: International Online Journal of Educational Sciences
No/Edition: 10.15345/iojes.2016
Authors: Özer Özkan, Y.
Okulları Başarılarına Göre Sınıflandırmada Etkili Olan Değişkenlerin PISA 2012 Türkiye Verileri Aracılığıyla İncelenmesi
2016
Journal / Book Name: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
No/Edition: 6(1)
Authors: Özer Özkan, Y.
2016
Journal / Book Name: Eğitimde Kuram ve Uygulama
No/Edition: 12/6
Authors: Özer Özkan, Y., Acar Güvendir, M. ve Satıcı, D.K.
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavının Uygulama Koşullarına İlişkin Öğrenci Görüşleri
2015
Journal / Book Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 14 (52)
Authors: Acar Güvendir, M. ve Özer Özkan, Y.
2015
Journal / Book Name: Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi
No/Edition: 5 (2)
Authors: Özer Özkan, Y. ve Coşkun, L.
A Scale Development For Evaluating The Listening Skills of Preschool Period Children
2014
Journal / Book Name: International Journal of Human Sciences
No/Edition: 11 (1)
Authors: Özer Özkan, Y.
Öğrenci başarılarının belirlenmesi sınavından klasik test kuramı, tek ve çok boyutlu madde tepki kuramı modelleri ile kestirilen başarı puanlarının karşılaştırılması
2014
Journal / Book Name: International Online Journal of Educational Sciences
No/Edition: 6 (3)
Authors: Özer Özkan, Y ve Acar Güvendir, M.
Socioeconomic Factors of Students’ Relation to Mathematic Achievement: Comparison of PISA and ÖBBS
2014
Journal / Book Name: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 29 (4)
Authors: Özer Özkan, Y ve Anıl, D.

Discriminations of Variable of Teachers Professional Development

2013
Journal / Book Name: Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi
No/Edition: 3(1)
Authors: Acar Güvendir, M. ve Özer Özkan, Y.
2013
Journal / Book Name: The Journal of Academic Social Science Studies
No/Edition: 6(4)
Authors: Özer Özkan, Y. ve Doğan, B.
2013
Journal / Book Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 12 (4)
Authors: Sungur Gül, K. ve Özer Özkan, Y.
2012
Journal / Book Name: Procedia - Social and Behavioral Sciences
No/Edition: Volume 46
Authors: Anıl, D. ve Özer, Y.
2012
Journal / Book Name: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: Cilt 14, Sayı 2
Authors: Nalbantoğlu Yılmaz, F., Özer,Y. ve Acar, M.(2012)
2011
Journal / Book Name: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 41
Authors: Özer, Y. ve Anıl, D.
2011
Journal / Book Name: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: Cilt 3, Sayı 40
Authors: Özer, Y. ve Acar, M.
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: 26th International Congress on Educational Sciences
Authors: Acar Güvendir, M. ve Özer Özkan, Y.
Development Of The Teacher's Scale That Measures The Instructional And Affective Influences Of The High-stakes Tests On The Teachers
2017
Journal / Book Name: 26th International Congress on Educational Sciences
Authors: Özkan, M., Özer Özkan, Y. ve Acar Güvendir, M.
Investigation Of Turkey And Singapore Schools In Terms Of Teacher Professional Development And Teacher Behaviors Hindering Learning Variables
2016
Journal / Book Name: The 14th Annual Hawaii International Conference on Arts and Humanities
No/Edition: Hawaii, 9-12 January
Authors: Acar Güvendir, M. ve Özer Özkan, Y.
Specifying the Reliability of Measurement and Evaluation Course Test According to Generalizability Theory and Classical Test Theory
2016
Journal / Book Name: International Test Commission Conference
No/Edition: Vancouver, 1-4 July
Authors: Özer Özkan, Y. ve Fincan, F. B.
2014
Journal / Book Name: 4. Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslar Arası Sempozyumu (ISPITE)
No/Edition: 15-16 Mayıs
Authors: Anıl, D. ve Özer Özkan, Y.
2014
Journal / Book Name: 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi
No/Edition: 16-18 Ekim
Authors: Özer Özkan, Y., Anıl, D. ve Demir, E.
Türkiye ve Balkan Ülkeleri Matematik Okuryazarlığı Performanslarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
2013
Journal / Book Name: 4 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications
No/Edition: Antalya, April 25-27
Authors: Yurtseven, L. ve Özer Özkan, Y.
2013
Journal / Book Name: 4 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications
No/Edition: Antalya, April 25-27
Authors: Sungur, K. ve Özer Özkan, Y.
2013
Journal / Book Name: 4 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications
No/Edition: Antalya, April 25-27
Authors: Ateş, A., Özer Özkan, Y. ve Doğan, B.
2011
Journal / Book Name: The VI International Balkan Congress for Education and Science
No/Edition: Ohrid, Macedonia
Authors: Özer, Y. ve Özkan, M
2010
Journal / Book Name: International Conference on New Horizons in Education
No/Edition: Cyprus, June 23-25
Authors: Acar, M. ve Özer, Y.
National Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: İlköğretim Online
No/Edition: 16(2)
Authors: Şenyurt, S. ve Özer Özkan,Y.
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Tematik ve Metodolojik Açıdan İncelenmesi
2017
Journal / Book Name: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 13(1)
Authors: Satıcı,K. ve Özer Özkan Y.
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavının (2014-Kasım) Cinsiyet Açısından Madde Yanlılığının İncelenmesi
2014
Journal / Book Name: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 29
Authors: Özer Özkan, Y. ve Acar Güvendir, M.

 The Analysis of Large Scale Tests Applied In Turkey In Terms Of Their Multidimensionality

2014
Journal / Book Name: Yükseköğretim Dergisi
No/Edition: doi:10.2399/yod.14.0
Authors: Acar Güvendir, M. ve Özer Özkan, Y.
2013
Journal / Book Name: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
No/Edition: 4(1)
Authors: Özer Özkan, Y ve Acar Güvendir, M.
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2016
Journal / Book Name: 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
No/Edition: 21-24 Nisan
Authors: Şenyurt, S. ve Özer Özkan,Y.
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Lisansüstü Programlarında Yapılan Tezlerin Tematik ve Metodolojik Açıdan İncelenmesi
2016
Journal / Book Name: 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
No/Edition: 21-24 Nisan
Authors: Satıcı, D. K. ve Özer Özkan, Y.
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavının Cinsiyete Göre Madde Yanlılığının İncelenmesi
2016
Journal / Book Name: 5.Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi
No/Edition: 1-3 Eylül
Authors: Acar Güvendir, M. ve Özer Özkan, Y.
2015
Journal / Book Name: 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
No/Edition: 16-19 Nisan
Authors: Özer Özkan, Y., Satıcı, D. K. ve Fincan, F. B.
TEOG Sınavının uygulama koşullarına ilişkin öğrenci görüşleri
2015
Journal / Book Name: 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
No/Edition: 07-09 Mayıs
Authors: Özer Özkan, Y., Sevinç, M. ve Şenyurt, S.
Ölçme Araçlarıyla Veri Elde Etmenin Güçlük Nedenleri
2015
Journal / Book Name: 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
No/Edition: 07-09 Mayıs
Authors: Özer Özkan, Y. ve Balkar, B.
Eğitime İlişkin Verilerin Yorumlanmasında Bağlamın Dikkate Alınması: Norm Çalışmaları
2014
Journal / Book Name: 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
No/Edition: 07-09 Mayıs 2014
Authors: Balcıoğlu, R., Özer Özkan, Y. ve Öztürk, A.
2014
Journal / Book Name: 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
No/Edition: 07-09 Mayıs
Authors: Şenyurt, S. ve Özer Özkan, Y.
2014
Journal / Book Name: 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
No/Edition: 08-10 Mayıs
Authors: Özer Özkan, Y.
2014
Journal / Book Name: IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi
No/Edition: 9-13 Haziran
Authors: Acar Güvendir, M. ve Özer Özkan, Y.
2014
Journal / Book Name: V. Eğitim Yönetimi Forumu
No/Edition: 11-13 Eylül
Authors: Özkan, M. ve Özer Özkan, Y.
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sisteminin Öğretmenler Üzerindeki Duyuşsal ve Öğretimsel Etkileri
2013
Journal / Book Name: 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası Katılımlı)
No/Edition: Eskişehir, 5-7 Eylül
Authors: Özer Özkan, Y. ve Acar Güvendir, M.
2013
Journal / Book Name: 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası Katılımlı)
No/Edition: Eskişehir, 5-7 Eylül
Authors: Acar Güvendir, M. ve Özer Özkan, Y.
2012
Journal / Book Name: III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi
No/Edition: Bolu, 19-21 Eylül
Authors: Özer,Y., Acar M.
2011
Journal / Book Name: 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
No/Edition: Burdur, 8-10 Eylül
Authors: Acar, M., Özer, Y.
2011
Journal / Book Name: 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
No/Edition: Burdur, 8-10 Eylül
Authors: Özer, Y., Özberk, E. H.
Design ~GAÜN WebTeam