Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. MUSTAFA ÜNVERDİ
HOMEPAGETEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Publications
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2016
Journal / Book Name: Kelam Sempozyumu 2016
Authors: Mustafa Ünverdi
Kelam İlminde Çoğulcu ve Rasyonel Yöntem
National Journals
Year
Content
2015
Journal / Book Name: Bilimname
No/Edition: XXVIII, 2015/1
Authors: Mustafa ÜNVERDİ
Euthanasia In The Context Of The Meaning Of Human And Life
2015
Journal / Book Name: Dinbilimleri
No/Edition: 2015/1
Authors: Mustafa ÜNVERDİ
The Organ Transplantation in Respect to the Type of Resurrection
2015
Journal / Book Name: Kelam Araştırmaları
No/Edition: 13:1
Authors: Mustafa ÜNVERDİ
The Possibility of The Prophet's Eligibilities Devolving on Others
2014
Journal / Book Name: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 7/2
Authors: Mustafa ÜNVERDİ
Moral Epistemology
2013
Journal / Book Name: On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
No/Edition: 35
Authors: Mustafa ÜNVERDİ
The Theological Reasons of Environmental Responsibility
2012
Journal / Book Name: Diyanet İlmi Dergi
No/Edition: 48/2
Authors: Mustafa Ünverdi
Kur'anda Aklın İşlevselliği ve Tahkiki İmanın İmkanı
2012
Journal / Book Name: Kelam Araştırmaları Dergisi
No/Edition: 10/1
Authors: Mustafa Ünverdi
Klasik İslam Geleneğinde Taklidi İmanın Değeri
2004
Journal / Book Name: Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
No/Edition: 2004, 4/2
Authors: Mustafa Ünverdi
Adana ve Hatay Bölgesinde Reenkarnasyon İnancı
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2016
Authors: Mustafa Ünverdi
Kelam ve Tasavvufta Tevekkül Kavramı
2015
Journal / Book Name: Nübüvetin Süresi ve Kapsamı
Authors: Mustafa ÜNVERDİ
Günümüz Nübüvvet Tasavvurunun Eleştirisi
2013
Journal / Book Name: Vaaz veVaizlik Sempozyumu II
Authors: Mustafa ÜNVERDİ
Vaizlerin Yeterliği Sorunu
Other Publications
Year
Content
2013
Journal / Book Name: Dini Açıdan Taklit
No/Edition: 1. Baskı
Authors: Mustafa Ünverdi
Dini Açıdan Taklidin Değeri
Design ~GAÜN WebTeam