Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. MUHAMMET RAŞİT AKPINAR
HOMEPAGETEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Publications
International Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 35
Authors: M. Raşit AKPINAR

Hz. Peygamber'in Rüyada Görülmesinin Teşri Değeri

2017
Journal / Book Name: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 28
Authors: M. Raşit AKPINAR

İslam Hukuku Açısından Sosyal Medya

2015
Journal / Book Name: İlahiyat Akademi Dergisi
No/Edition: 1-2
Authors: M. Raşit AKPINAR

Osmanlı Toplumunda Selefi Düşüncenin Tipik Bir Temsilcisi Olarak Kadızâdeliler, Gaziantep Üniversitesi Basımevi, Gaziantep 2015, c: 1, sayı: 1-2, s. 303-315. (PDF)

2015
Journal / Book Name: İlahiyat Akademi Dergisi (Arapça)
No/Edition: 1
Authors: M. Raşit AKPINAR

تيار قاضي زاده كنموذج للفكر السلفي في العهد العثماني

Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Gaziantep'te Dini Hayat
No/Edition: 1
Authors: M. Raşit AKPINAR

Manzum Ferâiz Geleneğinin Türkçe Bir Örneği: Ayıntâbî Hasib Dürrî Efendi’nin Zübdetü’l-ferâiz İsimli Eseri

International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2015
Journal / Book Name: Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni Osmanlı'da Felsefe ve Aklî Düşünce (10 Cilt
No/Edition: 1
Authors: M. Raşit AKPINAR

Bölüm: Osmanlı'da Görülen Selefî Temâyül ve Karşı Tepki (Kadızâdeliler ve Sivâsîler Arasındaki Fıkhî Tartışmalar) 8. Cilt, sh. 83-111.

Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2015
Journal / Book Name: Hz. Peygamber'in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı Çalıştayı, 17-19 Ekim 2014
Authors: M. Raşit AKPINAR
İslam Hukukçularının Nübüvvetin Sınırlarını Tespit Mahiyetinde Bazı Değerlendirmeleri, Üniversite Basımevi, Gaziantep 2015, s. 291-297 (PDF)
2014
Journal / Book Name: Çevre ve Ahlak Sempozyumu, 4-5 Ekim 2013.
Authors: M. Raşit AKPINAR
Other Publications
Year
Content
2018
Authors: M. Raşit AKPINAR

YÖK Akademik Sayfam

Design ~GAÜN WebTeam