Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Research Asst.Dr. MUHAMMET RAŞİT AKPINAR
HOMEPAGETEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Publications
International Journals
Year
Content
2015
Journal / Book Name: İlahiyat Akademi Dergisi
No/Edition: 1-2
Authors: M. Raşit AKPINAR
2015
Journal / Book Name: İlahiyat Akademi Dergisi (Arapça)
No/Edition: 1
Authors: M. Raşit AKPINAR
تيار قاضي زاده كنموذج للفكر السلفي في العهد العثماني
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2012
Journal / Book Name: First International Conference on Humanities “The Spiritual Quest in Humanities”
Authors: M. Raşit AKPINAR
International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2015
Journal / Book Name: Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni Osmanlı'da Felsefe ve Aklî Düşünce (10 Cilt
No/Edition: 1
Authors: M. Raşit AKPINAR
Bölüm: Osmanlı'da Görülen Selefî Temâyül ve Karşı Tepki (Kadızâdeliler ve Sivâsîler Arasındaki Fıkhî Tartışmalar) 8. Cilt, sh. 83-111.
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2015
Journal / Book Name: Hz. Peygamber'in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı Çalıştayı, 17-19 Ekim 2014
Authors: M. Raşit AKPINAR
İslam Hukukçularının Nübüvvetin Sınırlarını Tespit Mahiyetinde Bazı Değerlendirmeleri, Üniversite Basımevi, Gaziantep 2015, s. 291-297 (PDF)
2014
Journal / Book Name: Çevre ve Ahlak Sempozyumu, 4-5 Ekim 2013.
Authors: M. Raşit AKPINAR
Design ~GAÜN WebTeam