Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. FEHMİ SOĞUKOĞLU
HOMEPAGETEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Publications
International Journals
Year
Content
2018
Journal / Book Name: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
No/Edition: 39
Authors: Fehmi Soğukoğlu

Reconsideration Of The Signs Of The Qiyamah In Cibril Hadith

Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2018
Journal / Book Name: IV. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu
No/Edition: 1
Authors: Fehmi Soğukoğlu

An Essay on the Determination of the Fundamental Problems of Contemporary Sufi Movements from the Traditional Sufi Perspective

2018
Journal / Book Name: IBAD Congresses Abstracts Of ICES 2018
No/Edition: 1
Authors: Fehmi Soğukoğlu

XX. Yüzyıl Tasavvuf Anlayışında Aşkın İzleri: İbrahim Halil Efendi ve Dîvân-i Kenz-i Şümûs Örneği

International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2016
Journal / Book Name: Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA)
No/Edition: 1
Authors: Fehmi Soğukoğlu

Soğukoğlu, İbrahim Halil

National Journals
Year
Content
2013
Journal / Book Name: Kelam Araştırma Dergisi
No/Edition: 1 / 2013
Authors: Fehmi Soğukoğlu
Nusairis and Their Conception of God
2012
Journal / Book Name: Kelam Araştırma Dergisi
No/Edition: 1 / 2012
Authors: Prof. Dr. Ramazan Biçer, Fehmi Soğukoğlu
The Dynamic Of Arab Spring: Theology Of Ulu al-amr (The Sample Of Yusuf al-Qaradavi and Ramadan al-Buti)
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2015
Journal / Book Name: Millî Mücadele'de Güney Bölgesi Sempozyumu
No/Edition: 1
Authors: Fehmi Soğukoğlu
Shaykh Ibrahim Khkalil And Murid Movement Contribution To National Challenge
Other Publications
Year
Content
2017
Journal / Book Name: İlahiyat Akademi (Arapça)
No/Edition: 3
Authors: Fehmi Soğukoğlu

Makale Tercümesi: "Dine Yabancılaşma Aracı Olarak Bid'at ve Hurafe"

2016
Journal / Book Name: Uluslararası Kelam İlminde Metodoloji Sorunu
No/Edition: -
Authors: Fehmi Soğukoğlu
Kelâm'da İspat, Tespit ve Müdafaa Yöntemleri
2016
Journal / Book Name: Uluslararası Gaziantep'te Dini Hayat Sempozyumu
No/Edition: -
Authors: Fehmi Soğukoğlu

İbrahim Halil Efendi'nin Gaziantep/İslahiye'deki Dini Hayata Katkısı

2016
Journal / Book Name: İlahiyat Akademi Dergisi (Arapça)
No/Edition: 1
Authors: Fehmi Soğukoğlu

Makale Tercümesi "Bir Kriz Teolojisi ve Toplumsal Hareket Olarak Selefilik"

Design ~GAÜN WebTeam