Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Research Asst. MEHMET SEYHAN
HOMEPAGEDEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION
Publications
International Journals
Year
Content
2013
Journal / Book Name: Procedia-Social and Behavioral Sciences
No/Edition: 143
Authors: Nurettin İBRAHİMOĞLU; Şemsettin ÇİĞDEM; Mehmet SEYHAN
Relationship Between Ethics & Culture: A Research In Terms Of Cultural Diversity
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2015
Journal / Book Name: The Macrotheme International Conference: Rome 2015
Authors: Cengiz TORAMAN; Yunus KILIÇ; Mehmet SEYHAN
The Impact of National Football Teams' Success on Market Returns: Evidence From European Countries
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2015
Journal / Book Name: Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
No/Edition: 23
Authors: Işıl ONAY; Sibel AYAS; Mehmet SEYHAN; Özlem YAŞAR UĞURLU
Örgütsel Sosyalizasyon Taktikleri ile İş Performansı İlişkisi Üzerine Bir Model Önerisi
2015
Journal / Book Name: Örgütsel Davranış Kongresi
No/Edition: 3
Authors: Nurettin İBRAHİMOĞLU; Mehmet SEYHAN; Feride BAL
Teknofobi Düzeyi ve Örgütsel Atalet İlişkisi: Gaziantep İli Kamu Hastanelerinde Bir Araştırma
2013
Journal / Book Name: Ulusal İşletmecilik Kongresi
No/Edition: 12
Authors: Nurettin İBRAHİMOĞLU; Şemsettin ÇİĞDEM; Mehmet SEYHAN
Örgüt Kültürü ve Etik Algı İlişkisi: Ampirik Bir Araştırma
2012
Journal / Book Name: Anadolu Etik Toplantıları
No/Edition: 1
Authors: Nurettin İBRAHİMOĞLU; Mehmet SEYHAN; Şemsettin ÇİĞDEM
Yöneticilerin İş ve Meslek Ahlakı Algısına Göre Pozisyonları: Gaziantep İli Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma
Other Publications
Year
Content
2014
Journal / Book Name: Yüksek Lisans Tezi
Authors: Mehmet SEYHAN
Yöneticilerin Farklılıkları Destekleme Düzeylerinin ve Kültürün Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Design ~GAÜN WebTeam