Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. ADNAN ALGÜL
HOMEPAGETEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Publications
International Journals
Year
Content
2018
Journal / Book Name: RESEARCHER: Social Science Studies
No/Edition: 6(1)
Authors: Adnan Algül

Fıkhî Mezhepler ve Hüküm Istinbatında Dayandıkları Deliller Ehl-i Sünnet-Imamiyye Karsılastırması

National Journals
Year
Content
2017
Journal / Book Name: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
No/Edition: Sayı: 69
Authors: Adnan ALGÜL

Izzuddîn b. Abdusselâm's Understanding of Maslahah

2016
Journal / Book Name: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
No/Edition: Sayı: 67
Authors: Adnan ALGÜL

Izzuddin b. Abdusselam: His Life and Scholarly Character

2016
Journal / Book Name: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
No/Edition: SAYI: 4
Authors: Adnan ALGÜL

THE SCIENCE OF KAVAID AND IZZUDDIN B. ABDUSSELAM’S PLACE AND EFFECT INTO THIS SCIENCE

Other Publications
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Delilleriyle Aile Hukuku
No/Edition: 1. Baskı
Authors: Adnan ALGÜL

Delilleriyle Ehl-i Sünnet Mezhepleri İle İmamiyye’nin Aile Hukuku’nda İttifak ve İhtilaf Ettikleri Konular

2017
Journal / Book Name: İzzüddîn b. Abdüsselâm’ın İslam Hukuk Bilimindeki Yeri ve Önemi
No/Edition: 1. Baskı
Authors: Adnan ALGÜL

İzzüddîn b. Abdüsselâm’ın İslam Hukuk Bilimindeki Yeri ve Önemi

Design ~GAÜN WebTeam