Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. ALİYE AKIN
HOMEPAGEHOTEL, RESTAURANT AND CATERING SERVICES DEPARTMENT
Publications
International Journals
Year
Content
2018
Journal / Book Name: Asian Academic Research Journal of Social Science & Humanities (ISI Database )
No/Edition: Vol.6 Issue.5
Authors: AKIN, Aliye

BIBLIOMETRIC PROFILE OF SUSTAINABLE TOURISM AREA: CASE OF TURKEY

2018
Journal / Book Name: International Review of Social Sciences (IRSS) (ISI Database Index)
No/Edition: Vol.6 Issue.6
Authors: AKIN, Aliye

Determination of the Opinions of Tourism Business Managers on Internship Training

2018
Journal / Book Name: Journal of Tourism and Gastronomy Studies
No/Edition: 6/2 (2018) 299-316
Authors: AKIN, Aliye

Gaziantep’in Gastronomi Şehri Olarak Belirlenmesinde Demografik Değişkenlerin Etkisi

2017
Journal / Book Name: Asos Journal/The Journal of Academic Social Science
No/Edition: 40
Authors: Örnek, İbrahim ve Akın Aliye
A RESEARCHMENT WHICH IS TRIED TO DEFINE THE TOURISM’S AFFECTS ON DEPLOY
2016
Journal / Book Name: The Journal of International Social Research
No/Edition: Sayı:42/C:9/Issue:42
Authors: Adnan Akın, Aliye Akın, Hüseyin Öztürk

A REVIEW OF EFFECT AND IMPROVEMENT OF SPORT TOURISM FROM THE POINT OF VIEW OF EXECUTIVES

2016
Journal / Book Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
No/Edition: 9/45
Authors: Örnek, İbrahim ve Akın Aliye

A RESEARCH OF THE ECONOMIC IMPACT OF TOURISM MOVEMENTS BETWEEN DEVELOPED AND DEVELOPING CONTINENTS (THE EXAMPLE OF EUROPE AND THE MIDDLE EAST)

2013
Journal / Book Name: Gaziantep University Journal of Social Sciences
No/Edition: 1
Authors: AKIN ADNAN, AKIN ALİYE
Gaziantep’te Bulunan Turizm İşletme Belgeli Yiyecek İçecek İşletmelerinde Uygulanan Fiyatlama Yöntemlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma
2013
Journal / Book Name: Akademik Bakış Dergisi
No/Edition: 36
Authors: AKIN ADNAN, AKIN ALİYE
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Uygulanan Maliyet Kontrol Sistemlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma: Gaziantep Örneği
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2018
Journal / Book Name: 4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu (Kastamonu/Türkiye)
No/Edition: 19-21 Temmuz
Authors: AKIN, Adnan, AKIN, Aliye

Otel İşletmelerinin Engelli Turistlere Yönelik Uygulamalarının Tespiti

2018
Journal / Book Name: 4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu (Kastamonu/Türkiye)
No/Edition: 19-21 Temmuz
Authors: AKIN, Aliye, AKIN, Adnan

Engellilerin Konaklama İşletmelerinde Sunulan Hizmetler ile İlgili Tespitleri

2018
Journal / Book Name: AL-FARABİ 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
No/Edition: 6-8 Nisan Gaziantep
Authors: Akın Aliye; Akın Adnan

Staj Yapan Gastronomi Bölümü Öğrencilerinin Staj Kazanımlarının Tespiti

2018
Journal / Book Name: AL-FARABİ 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
No/Edition: 6-8 Nisan Gaziantep
Authors: Akın Adnan; Akın Aliye

Staj Eğitimi Konusunda Turizm İşletme Yöneticilerinin Bakış Açısı

2018
Journal / Book Name: 3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (UMTEB-3) Gaziantep
No/Edition: 21-22 Haziran
Authors: Akın Adnan; Akın Aliye, Erkmen Ayşe

SPORCU PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ

2018
Journal / Book Name: 3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (UMTEB-3) Gaziantep
No/Edition: 21-22 Haziran
Authors: Akın Aliye, Erkmen Ayşe; Akın Adnan;

1991 GENEL SEÇİMLERİNE KATILAN SİYASİ PARTİLERİN DIŞ POLİTİKA KONUSUNDA BELİRTTİKLERİ VAATLERİ

2018
Journal / Book Name: 3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (UMTEB-3) Gaziantep
No/Edition: 21-22 Haziran
Authors: Erkmen Ayşe; Akın Adnan; Akın Aliye

TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI GENEL SEÇİMLERDE TURİZM KONUSUNDA YAŞANAN GELİŞMELER

2017
Journal / Book Name: Proceedings of ISER 60th International Conference, Barcelona, Spain,
No/Edition: 24th -25th June 2017
Authors: Nalan ALBUZ, Aliye AKIN, Adnan AKIN
TOURIST DESTINATION RISK PERCEPTION: THE CASE OF GAZİANTEP PROVINCE IN TURKEY
2017
Journal / Book Name: Proceedings of ISER 60th International Conference, Barcelona, Spain,
No/Edition: 24th -25th June 2017
Authors: Aliye AKIN, Nalan ALBUZ, Adnan AKIN
COMPARATIVE ANALYSIS OF TURKEY AND SPAIN IN TERMS OF TOURISM ECONOMY
2017
Journal / Book Name: Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi-Marmaris
No/Edition: 4-8 Ekim
Authors: Akın Adnan, Albuz Nalan, Akın Aliye

Perspective of Local Tourists Towards Service Quality and Touristic Products

2017
Journal / Book Name: Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi-Marmaris
No/Edition: 4-8 Ekim
Authors: Albuz Nalan, Akın Adnan, Akın Aliye, Bulut Elmas

Gaziantep Yerel Halkının Şehrin Kültürel Zenginliklerine Yönelik Algısı

2017
Journal / Book Name: I. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ (MARDİN)
No/Edition: 7-10 Aralık
Authors: AKIN Aliye, AKIN Adnan

GAZİANTEP'İ GASTRONOMİ ŞEHRİ OLARAK BELİRLEYEN FAKTÖRLER

2017
Journal / Book Name: I. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ (MARDİN)
No/Edition: 7-10 Aralık
Authors: AKIN Adnan, AKIN Aliye

GAZİANTEP EL SANATLARININ TURİZMDEKİ YERİ

2016
Journal / Book Name: 2. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, Kongre Kitabı
No/Edition: 5-6-7 Mayıs
Authors: AKIN Adnan, AKIN Aliye
A RESEARCH ON THE EFFECT OF TOURISM ON THE ECONOMY
2011
Journal / Book Name: 1. Uluslararası Dış Ticaret Ve Tarım Stratejileri Sempozyumu
No/Edition: 08-10 Aralık 2011
Authors: AKIN ALİYE, AKIN ADNAN, ÖZSAĞIR ARİF
Hizmetler Sektörünün Ekonomideki Yeri
International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2018
Journal / Book Name: Spor ve Turizm
No/Edition: Ağustos 2018 1.Baskı
Authors: Akın Aliye

Spor ve Turizm

2018
Journal / Book Name: TURİZM COĞRAFYASI (Rakip Akdeniz Ülkelerinden Destinasyonlar)
No/Edition: Ağustos 2018 1.Baskı
Authors: Akın Aliye

TURİZM COĞRAFYASI (Rakip Akdeniz Ülkelerinden Destinasyonlar)

National Journals
Year
Content
2018
Journal / Book Name: Gençlik Araştırmaları Dergisi
No/Edition: 15/6, 167-184
Authors: Akın Aliye

Engelli Gençlerin Otel İşletmelerinden Beklentilerinin Değerlendirilmesi

2012
Journal / Book Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 11(41)
Authors: AKIN ALİYE, ÖZSAĞIR ARİF
Hizmetler Sektörü İçinde Hizmet Ticaretinin Yeri Ve Karşılaştırmalı Bir Analizi
2012
Journal / Book Name: Akademik Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi
No/Edition: 7
Authors: AKIN ALİYE, AKIN ADNAN, ŞİMŞEK MUSTAFA YAŞAR
Turizm Sektörünün Ekonomideki Yeri Ve Önemi
Design ~GAÜN WebTeam