Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. HALİL HACIMÜFTÜOĞLU
HOMEPAGETEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Publications
International Journals
Year
Content

“En Büyük ve Mutlak Otorite: Kral-Tanrı Allah ve Krallığı”, Milel ve Nihal, c.14, sayı:1, Haziran-2017, s.161-200.

International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
National Journals
Year
Content

1-“Kur'ân'da ve Hadislerde 'Rab' Sıfatının ve 'Rukû’ İle 'Secde' Fillerinin Tahsisi [The Appropriation Of The Title ‘Rabb (Lord)’ And Verbs ‘Rokû‘ (To Bow)’ And ‘Sajda (To Prostrate Oneself)’ In The Qur’an And In The Narrations]” Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (BİLİMNAME) Dergisi, sayı: XXIV, 2013/1, ss.101-124.

2-“Kuran’daki ‘Furkân’ Kavramına Dair Farklı Bir Yaklaşım [On The Concept of ‘Furqân’ in The Qur’ân: A Different Approach]”, Kelam Araştırmaları Dergisi (KADER), 10:1 (2012), ss.81-106.

3-“Kuran’daki ‘Nebî’ ve ‘Rasûl’ Kavramları Arasındaki Fark Üzerine”, BİDDER Sosyal Bilimler Dergisi, Eylül-Aralık 2010, c.1, sayı:2, ss.69-80.

4-“Kuran’da ve Rivayetlerde Allah Elçisi İsa’nın ‘Beden Almış Söz [Vahy]’ Oluşu”, Kelam Araştırmaları Dergisi (KADER), 8:2 (2010), ss.91-114.

Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content

“Müfessirlere Göre Rüyalar ['Din Felsefe ve Bilim Açısından Rüya' Paneli, Marmara Ü. İlahiyat F. Kelam ABD, İstanbul, 08.05.2015]”, Tarihten Günümüze Tartışmalı İnanç Meseleleri –II- (edit. Mehmet Bulğen; İsmail Taşpınar), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2015, ss.385-403.

Design ~GAÜN WebTeam