Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. K. KAAN BÜYÜKİKİZ
HOMEPAGETÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Publications
International Journals
Year
Content
2018
Journal / Book Name: International Journal of Languages’ Education and Teaching
No/Edition: 6/1
Authors: ÇERÇİ,A. BÜYÜKİKİZ, K.K.

The Investigation of “Kırmızı Şemsiye” Book in Terms of the Ideas of Child Readers

2016
Journal / Book Name: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
No/Edition: 5/3
Authors: Büyükikiz, K.K. , Çangal, Ö.
Suriyeli Misafir Öğrencilere Türkçe Öğretimi Projesi Üzerine Bir Değerlendirme
2015
Journal / Book Name: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
No/Edition: 19(1)
Authors: Hamzadayı, E. ve Büyükikiz, K.K.
Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Konuşma Becerisi Öz-Yeterlik Algıları ile Kişilik Tipleri Arasındaki İlişki
2014
Journal / Book Name: Educational Research and Reviews
No/Edition: 24(9)
Authors: Büyükikiz, K.K.
The Impact Of Dictation Practice On Turkish As A Foreign Language Learners' Writing Skills
2014
Journal / Book Name: Gaziantep University Journal of Social Sciences
No/Edition: 3(13)
Authors: Büyükikiz, K.K.
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen C1 Düzeyindeki Öğrencilerin Dinleme Becerisine İlişkin Görüşleri
2013
Journal / Book Name: Ana Dili Eğitimi Dergisi
No/Edition: 1(4)
Authors: Büyükikiz, K.K. ve Hasırcı, S.
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarının Yanlış Çözümleme Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi
2013
Journal / Book Name: Gaziantep University Journal of Social Sciences
No/Edition: 4(12)
Authors: Büyükikiz, K.K. ve Hasırcı, S.
Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Konuşma Becerisine Yönelik Görüşleri
2013
Journal / Book Name: International Online Journal Of Educational Sciences
No/Edition: 5(2)
Authors: Büyükikiz, K.K., Uyar, Y. ve Balcı, A.
A Writing Self -Efficacy Scale For Non-Native Students Of Turkısh Origin: A Validity And Reliability Study
2013
Journal / Book Name: Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları
No/Edition: 1
Authors: Büyükikiz, K.K. ve Hasırcı, S.
Anadili Öğretiminde Konuşma Becerisinin Yeri
2012
Journal / Book Name: Turkish Studies
No/Edition: (7), 4-I
Authors: Balcı, A., Uyar Y. ve Büyükikiz, K.K.
İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları, Kütüphane Kullanma Sıklıkları ve Okumaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2018
Journal / Book Name: II. UluslararasıEğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi
Authors: Korkmaz İ.H. Çerçi A. Büyükikiz K.K.

Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Özellikleri İle Öğretmen Öz-Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi:Gaziantep Üniversitesi Örneği

2017
Journal / Book Name: 1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni (UYTOB)
Authors: BÜYÜKİKİZ., K.K.

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Etkinlik Örnekleri

2017
Journal / Book Name: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
Authors: BÜYÜKİKİZ., K.K.

Seza Kutlar Aksoy’un Çocuklara Yönelik Hikâyelerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma

2017
Journal / Book Name: 10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı
Authors: Balcı, A., Büyükikiz, K. K., Köroğlu, M.

Okuma Alışkanlığı ve Kütüphane Kullanımı: Türkiye’de Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi.

2017
Journal / Book Name: 9. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
Authors: Balcı, A., Büyükikiz, K. K., Uyar, Y

Türkçe Dersi Öğretim Programları ve Ders Kitaplarının Uluslararası Okuma Sınavlardaki Okuduğunu Anlama Düzeyleri Açısından İncelenmesi

2016
Journal / Book Name: II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sempozyumu (Almanya)
Authors: Büyükikiz, K.K. , Çangal, Ö.
Suriyeli Misafir Öğrencilere Türkçe Öğretimi Projesi Üzerine Bir Değerlendirme
2015
Journal / Book Name: 1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi
Authors: Şahbaz, N. K. ve Büyükikiz, K.K.
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı Anlatımlarında Kullandıkları Söylembilim Stratejileri Üzerine Bir Araştırma
2013
Journal / Book Name: 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı
Authors: Büyükikiz, K.K.
Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Değerlendirme
2009
Journal / Book Name: 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu
Authors: Yelok, S. ve Büyükikiz, K.K.
Türkçe Öğrenen Yabancıların Okuma Sırasında Yaptıkları Hatalar Üzerine Tespitler
2009
Journal / Book Name: I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
Authors: Büyükikiz, K.K.
Türkçenin Kullanımıyla İlgili Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
2009
Journal / Book Name: I.Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu
Authors: Büyükikiz, K.K.
Divanü Lügati’t Türk’te Yer Alan Kelimelerin Öğretiminde İzlenen Yol Üzerine Tespitler
International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2017
Journal / Book Name: Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Tarihi.
No/Edition: 1
Authors: 1. Büyükikiz K.K., Yıldırım H. Ç.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ve Bu Alanda Faaliyet Gösteren Kurumlar

2016
Journal / Book Name: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
No/Edition: 1
Authors: Büyükikiz, K.K.
“Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” Faruk Yıldırım, Burak Tüfekçioğlu (Editörler), Pegem.
2015
Journal / Book Name: İlk Okuma Yazma Hazırlık Eğitimi Planı ve Kılavuz Kitabı
Authors: Güzel, A., Büyükikiz, K., K., Baş, B. ve Balcı, A.
İlk Okuma Yazma Hazırlık Eğitimi Planı ve Kılavuz Kitabı
2015
Journal / Book Name: Prof. Dr. Murat Özbay Armağanı
Authors: Özbay, M., Baş, B. ve Büyükikiz, K., K.
Prof. Dr. Murat Özbay Armağanı
2013
Journal / Book Name: Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı
No/Edition: 1. Bsakı
Authors: M. Durmuş ve A. Okur (Editörler). BÜYÜKİKİZ,K. K.
Yabancılara Türkçe Öğretimi
2013
Journal / Book Name: Türkçe Öğretimi El Kitabı
Authors: Güzel, A., Karatay, H., Büyükikiz, K., K., Şahbaz, N., K., Uçgun, D.
Türkçe Öğretimi El Kitabı
2013
Journal / Book Name: Yabancılara Türkçe Öğretimi İçin Ölçme ve Değerlendirme Soruları
Authors: Özbay, M., Melanlıoğlu, D., Büyükikiz, K., K. ve Uyar, Y.
Yabancılara Türkçe Öğretimi İçin Ölçme ve Değerlendirme Soruları
National Journals
Year
Content
2014
Journal / Book Name: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 25
Authors: Büyükikiz, K.K.
Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme
2013
Journal / Book Name: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 21
Authors: Büyükikiz, K.K. ve Hasırcı, S.
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Sözcük Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme
2012
Journal / Book Name: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 18
Authors: Büyükikiz, K.K.
Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenen Yabancılar İçin Yazma Becerisi Öz Yeterlilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
2011
Journal / Book Name: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Authors: Özbay, M., Büyükikiz, K.K. ve Uyar, Y.
İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Hazineleri Üzerine Bir İnceleme
2009
Journal / Book Name: Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları
No/Edition: 4
Authors: Büyükikiz, K.K.
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Sözdizimi ve Anlatım Bozuklukları Üzerine Bir Araştırma
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2012
Journal / Book Name: Osmangazi Üniversitesi. V. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar S.
Authors: Büyükikiz, K.K.
Yazınsal-Yapıt Çocuk Okur Etkileşimi Açısından Aytül Akal'ın Yapıtlarındaki Karakterler
2007
Journal / Book Name: Osmangazi Üniversitesi, Karşılaştırmalı Edebiyatlar Sempozyumu
Authors: Büyükikiz, K.K.
Ayla Çınaroğlu’nun ‘Şiir Gemisi’ Üzerine Bir İçerik Analizi
2007
Journal / Book Name: III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi (Adana)
Authors: Melanlıoğlu, D. ve Büyükikiz, K.K.
Bazı Değişkenler Açısından 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı
Other Publications
Year
Content
2018
Authors: BÜYÜKİKİZ., K.K.

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi ” (PİCTES) MEB. Antalya.

2018
Authors: BÜYÜKİKİZ., K.K.

Türkçe Dil Yeterliklerinin Belirlenmesi ve Ölçme Değerlendirme Araçlarının Geliştirilmesi Proje Metni İnceleme Çalıştayı. MEB. Ankara.

2018
Authors: BÜYÜKİKİZ., K.K.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi” Hizmetiçi Eğitim Kursu. MEB. Mersin.

2018
Authors: BÜYÜKİKİZ., K.K.

Yazılı Anlatım Becerilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Yazma Görevlerinin ve Dereceli Puanlama Anahtarlarının Redaksiyonu Semineri. MEB. İstanbul.

2018
Authors: Büyükikiz, K. K

Abide Lise Değerlendirilme Çerçevesi Hazırlama Çalıştayı MEB, Ankara.

2017
Authors: BÜYÜKİKİZ., K.K.
“Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” (PİCTES) MEB. Antalya.
2017
Authors: Büyükikiz, K. K

Türkçe Dil Seviyelerinin Belirlenmesi Ve Değerlendirme Araçlarının Geliştirilmesi Çalıştayı. MEB. Ankara.

2017
Authors: Büyükikiz, K. K

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİCTES) MEB. Afyon.

2016
Authors: BÜYÜKİKİZ., K.K.
“Okul Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi Çalıştayı” MEB. Antalya.
2016
Authors: Büyükikiz, K.K.
"Yazılı Anlatım Becerilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Çalıştayı" (Ankara)
2015
Authors: Büyükikiz, K.K.
"Söz Varlığını Tespit ve Geliştirme Çalıştayı" (Ankara)
2015
Authors: Büyükikiz, K.K.
“Suriye Projesi Değerlendirme Toplantısı” (İstanbul)
2014
Authors: Büyükikiz, K.K.
“Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesinde Ortak Atasözleri Türk Dünyası Vatandaşlığı Çalıştayı” (Bişkek/Kırgızistan)
2014
Authors: Büyükikiz, K.K.
“Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Materyal Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı” (Ankara)
2013
Authors: Büyükikiz, K.K.
“YTB, Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretimi Çalıştayı” (Antalya)
2009
Authors: Büyükikiz, K.K.
“2023'e Doğru Türkçe Çalıştayı” (Ankara)
Design ~GAUN WebTeam