Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. METİN ÖZKAN
HOMEPAGEDepartment of Educational Sciences
Publications
International Journals
Year
Content
2016
Journal / Book Name: Educational Research and Reviews
No/Edition: 11 (2)
Authors: Özkan, M.
Discrimination Level of Students' Ratio, Number of Students Per Faculty Member and Article Scores Indicators According to Place of Turkish Universities in International Ranking Systems
2016
Journal / Book Name: Gaziantep University Journal of Social Sciences
No/Edition: 15 (2)
Authors: Özkan, M.
2015
Journal / Book Name: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
No/Edition: 3 (14), 1-10
Authors: Özkan, M. ve Balkar, B.
2015
Journal / Book Name: Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
No/Edition: 5 (1), 1-21
Authors: Balkar, B. ve Özkan, M.
2015
Journal / Book Name: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 19, 279-303
Authors: Özkan, M.
Öğretmen Yetiştiren Programların Giriş Taban Puanlarıyla Kpss Ortalamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
2015
Journal / Book Name: International Online Journal of Educational Sciences
No/Edition: 7 (2), 191-203
Authors: Özkan, M.
Measurement of Relative Performance of Guidance and Psychological Counseling Undergraduate Programs in Turkey
2015
Journal / Book Name: The Journal of International Education Science
No/Edition: 2 (5), 477-489
Authors: Özkan, M.
The Predictive Power of School Variables for Student Achievement According to PISA 2012
2014
Journal / Book Name: The Journal of Academic Social Science Studies
No/Edition: 26, 181-193
Authors: Arslantaş, H. İ. ve Özkan, M.
Öğretmen ve Yönetici Gözüyle Etkili Okulda Yönetici Özelliklerinin Belirlenmesi
2013
Journal / Book Name: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 15(1), 311-330
Authors: Özkan, M. ve Arslantaş, H.İ.
Etkili Öğretmen Özellikleri Üzerine Sıralama Yöntemiyle Bir Ölçekleme Çalışması
2013
Journal / Book Name: E-Journal of New World Sciences Academy
No/Edition: 8 (2), 179-192
Authors: Arslantaş, H.İ. ve Özkan, M.
Eğitim Müfettişlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları
2012
Journal / Book Name: International Online Journal of Educational Sciences
No/Edition: 4(1), 196-205
Authors: Özgan, H., Külekçi, E. ve Özkan, M.
Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sinizm İle Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
2012
Journal / Book Name: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
No/Edition: 34, 231-240
Authors: Arslantaş, H.İ. ve Özkan, M.
Okul Müdürlerinin Çatışma Çözmede Yapıcı – Yıkıcı Olmaları ile Öğretim Liderliği Arasındaki İlişki
2012
Journal / Book Name: Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 20 (2), 555-570
Authors: Arslantaş, H.İ. ve Özkan, M.
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Çatışma Yönetimi Yaklaşımlarının İncelenmesi
Communications Presented and Published In a Book In The International Scientific Meetings
Year
Content
2017
Journal / Book Name: 26th International Congress on Educational Sciences
Authors: Özkan, M. ve Çakır, Ç.
Development of Distributed Leadership Scale
2017
Journal / Book Name: The 12th International Congress on Educational Administration
Authors: Özkan, M., Balcı, S., İş, E. ve Kayan, S.
Eğitimsel Kaynakların Kalitesi: PISA 2015'e Türkiye ve Singapur'dan Katılan Okulların Karşılaştırmalı Değerlendirmesi
2017
Journal / Book Name: The 12th International Congress on Educational Administration
Authors: Keser Özmantar, Z., Adıyaman, H., Ülger, Ü. ve Özkan, M.
Özel Okulda Çalışma Nedenlerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Ölçeklenmesi
2017
Journal / Book Name: 26th International Congress on Educational Sciences
Authors: Özkan, M., Özer Özkan, Y. ve Acar Güvendir, M.
Investigation of Turkey and Singapore Schools In Terms of Teacher Professional Development and Teacher Behaviors Hindering Learning Variables
2017
Journal / Book Name: 26th International Congress on Educational Sciences
Authors: Özkan,M. ve Demir,S.
The Relationship Between School Manager’s Motivational Language And Leader-member Exchange, Commitment To School Manager And Motivation
2015
Journal / Book Name: ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU
No/Edition: 5-7 November
Authors: Balkar, B. ve Özkan, M
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Politikaların Öğretmenlik Mesleğinin Profesyonelliği Üzerindeki Etkileri
2013
Journal / Book Name: International Conference on Higher Education, ICHE 2013
No/Edition: June 27-28, Paris
Authors: Özkan, M.
Place of Turkish Universities in World University Rankings Is It Random?
2013
Journal / Book Name: The 3rd International Congress on Trends in Higher Education
No/Edition: May 31- June 01, İst
Authors: Özkan, M.
Türk Yükseköğretim Finansman Sistemi İçin Önerilen Modellerin Meta-Analizi
2013
Journal / Book Name: 4th International Conference on New Trends in Education and Their Implications
No/Edition: April 25-27, Antalya
Authors: Özkan, M.
Yükseköğretime Erişim: Harç Ücretinin Alınmamasının Erişebilirliğe Etkisi
2012
Journal / Book Name: III. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi
No/Edition: 12-15 Eylül Adana
Authors: Uzun H., Arslantaş, H.İ. ve Özkan, M.
The problems which the managements of independent nursery schools meet in terms of school management processes
2012
Journal / Book Name: 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership
No/Edition: 25-28 Oct, Brussels
Authors: Özkan, M.
Factors Affecting of Attitude Toward Computers After Basic Training in Turkey
2011
Journal / Book Name: The VI International Balkan Congress for Education and Science, Ohrid, Macedonia
No/Edition: Sep 30th and Oct 1st
Authors: Özer, Y. ve Özkan, M
Computerized Adaptive Testing
International Book(s) or Sections Of a Book That You Write
Year
Content
2016
Journal / Book Name: Türkiye'de Eğitim Yöneticiliği ve Maarif Müfettişliği:Seçme,Atama ve Yetiştirme
No/Edition: PegemA Yayınları
Authors: Özkan, M.
Şube Müdürleri
2016
Journal / Book Name: Prof. Dr. Ziya Bursalıoğlu’na Armağan-Balcı, A. ve Aydın, İ. (Ed)
No/Edition: Ankara Üniversitesi
Authors: Turan, S. ve Özkan, M.
Uyarlayan Uyarlayana, Geliştiren Geliştirene: Ölçeklere Sayılarla Bakış.
2015
Journal / Book Name: Bir öğrenme Çevresi Olarak Okulu Yönetme
Authors: Açıkalın, A. ve Özkan, M.
2015
Journal / Book Name: Türkiye’de Yükseköğretim, Editör, A. Aypay
No/Edition: PegemA Yayınları
Authors: Özkan, M.
Dünya Yükseköğretim Sıralama Sistemleri
2011
Journal / Book Name: Eğitim Bilimine Giriş, Editör, Y. İnandı
No/Edition: Karahan Kitapevi
Authors: Özkan, M.
Türk Eğitim Sisteminin Yapısı ve Amaçları
2011
Journal / Book Name: Sınıf Yönetimi, Editör, Y. İnandı
No/Edition: Karahan Kitapevi
Authors: Özkan, M.
Sınıf Yönetiminde Teknoloji Kullanımı
National Journals
Year
Content
2016
Journal / Book Name: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 12 (1)
Authors: Özkan, M.
2015
Journal / Book Name: Yükseköğretim Dergisi
No/Edition: doi:10.2399/yod.15.0
Authors: Özkan, M. ve Özgan, H.
Bireysel ve Sosyal Getirileri Işığında Yükseköğretime Yatırım Yapmanın Gerekliliği
2014
Journal / Book Name: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
No/Edition: 4 (2), 99-111
Authors: Özkan, M. ve Gedikoğlu, T.
Türk Yükseköğretim Finansmanına İlişkin Görüşler
2012
Journal / Book Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
No/Edition: 11(39), 395-407
Authors: Arslantaş, H.İ. ve Özkan, M. ve Külekçi, E.
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
2006
Journal / Book Name: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
No/Edition: 2 (2), 123-149
Authors: İnandı, Y. ve Özkan, M.
Resmi İlköğretim ve Liselerde Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Müdürler Ne Derece Öğretim Liderliği Davranışları Göstermektedir?
Communications Presented and Published In a Book In The National Scientific Meetings
Year
Content
2016
Journal / Book Name: 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya
No/Edition: 21-24 Nisan
Authors: Özkan, M.
2016
Journal / Book Name: 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,İzmir
No/Edition: 12-14 Mayıs
Authors: Özkan,M.
2015
Journal / Book Name: 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde
No/Edition: 16-18 Nisan
Authors: Özkan, M. ve Balkar, B.
Türk Yükseköğretim Sistemi için Önerilen Finansman Modellerinin Yapısalcı Ve Neo-Liberal Bakış Açılarına Göre İncelenmesi
2015
Journal / Book Name: 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep
No/Edition: 07-09 Mayıs
Authors: Barut, A. ve Özkan, M.
Uluslararası Yükseköğretim Öğrencilerinin Türkiye’de Yaşadığı Demografik, Akademik ve Sosyal Engeller
2015
Journal / Book Name: 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep
No/Edition: 07-09 Mayıs
Authors: Turan, S. ve Özkan, M.
Uyarlayan Uyarlayana, Geliştiren Geliştirene: Ölçeklere Sayılarla Bakış
2014
Journal / Book Name: 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep
No/Edition: 07-09 Mayıs
Authors: Özkan, M.
Öğrencileri Yetenek Gruplarına Ayırma ile Okul Başarısı Arasındaki İlişki
2014
Journal / Book Name: 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Siirt
No/Edition: 8-10 Mayıs
Authors: Özkan, M.
Türkiye’deki Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Lisans Programlarının Göreceli Performansların Ölçülmesi
2014
Journal / Book Name: 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Siirt
No/Edition: 8-10 Mayıs
Authors: Özkan, M.
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Verilerine Göre Okul İklimini Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi
2014
Journal / Book Name: IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara
No/Edition: 09-13 Haziran
Authors: Özkan, M.
ÖSS-KPSS: Hangisinin Sıralamasına İnanmalıyız?
2014
Journal / Book Name: V. Eğitim Yönetimi Forumu, Konya
No/Edition: 11-13 Eylül
Authors: Özkan, M. ve Özer Özkan, Y.
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçis Sisteminin Öğretmenler Üzerindeki Duyussal ve Öğretimsel Etkileri
2013
Journal / Book Name: 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslar arası Katılımlı), Eskişehir
No/Edition: 5-7 Eylül
Authors: Özkan, M.
Türk Üniversitelerinin Dünya Sıralamasındaki Yeri Tesadüfü müdür?
2013
Journal / Book Name: VIII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul
No/Edition: 7-9 Kasım
Authors: Özkan, M.
Türk Yükseköğretim Finansman Sistemi İçin Sürdürülebilir Bir Model Önerisi
2012
Journal / Book Name: VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya
No/Edition: 24-26 Mayıs
Authors: Arslantaş, H.İ. ve Özkan, M.
Okul Müdürlerinin Çatışma Çözmede Yapıcı veya Yıkıcı Olmaları Öğretim Liderliği Davranışlarının Yordayıcısı Mıdır?
2012
Journal / Book Name: VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya
No/Edition: 24-26 Mayıs
Authors: Özkan, M. ve Arslantaş, H. İ.
Etkili Okulda Yönetici ve Öğretmen Özellikleri Üzerine Sıralama Yöntemiyle Bir Ölçekleme Çalışması
2012
Journal / Book Name: 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul
No/Edition: 12-14 Eylül
Authors: Özkan, M. ve Özdemir, G.
Değişime Hazır Olmada Bir Etken: Okul Süreç Danışmanlığı
2012
Journal / Book Name: 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul
No/Edition: 12-14 Eylül
Authors: Gedikoğlu, T., Özdemir, G. ve Özkan, M.
Öğrenim Şekline Göre Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeylerinin İncelenmesi
2011
Journal / Book Name: VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gazimağusa, K.K.T.C.
No/Edition: 16-17 Nisan, K.K.T.C
Authors: Özgan, H., Külekçi, E. ve Özkan, M.
Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sinizm ile Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
2011
Journal / Book Name: VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gazimağusa, K.K.T.C.
No/Edition: 16-17 Nisan
Authors: Özkan, M., Külekçi, E.
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
2011
Journal / Book Name: 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur
No/Edition: 8-10 Eylül
Authors: Özkan, M. ve Arslantaş, H.İ.
Eğitim Müfettişlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları
Design ~GAÜN WebTeam