Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. METİN KILINÇ
HOMEPAGEDEPARTMENT OF PEDİATRİCS
Teaching Experience
Undergraduate and Graduate Courses (That you give) During the Period of Last Two Years
Lessons

Dönem III dersleri

Çocukluk çağı tüberkülozu

Çocukluk çağı infeksiyoz ishalleri ve ORS uygulaması

Beslenme, Malnutrisyon

Rikets, vitamin eksikliği

Çocukluk çağında hipotiroidizm

 

Dönem IV dersleri

Anamnez alınması

Batın muayenesi

Konjenital kalp hastalıkları (siyanotik ve asiyanotik)

EKG ve diğer tanı yöntemleri

Eklem ağrılı hastaya yaklaşım

Çocukluk çağında malnütrisyon

Rikets

Design ~GAUN WebTeam