Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. M. AVNİ GÖKALP
HOMEPAGEDEPARTMENT OF GENERAL SURGERY
Teaching Experience
Undergraduate and Graduate Courses (That you give) During the Period of Last Two Years
Lessons
1988 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Kuruluşunda önemli katkıları olmuş, Genel Cerrahi AD nın kurucu Başkanlığını yapmış ve halen bu görevi yürütmektedir.

Endokrin Cerrahi ve Meme Hastalıkları ilgi alanıdır.
Design ~GAUN WebTeam