Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. YEŞİM ÖZER ÖZKAN
HOMEPAGEDepartment of Educational Sciences
Teaching Experience
Undergraduate and Graduate Courses (That you give) During the Period of Last Two Years
Lessons

Lisans Düzeyinde Yürüttüğü Dersler

  • Ölçme ve Değerlendirme
  • Kaynak Tarama ve Rapor Yazma

Lisansüstü Düzeyinde Yürüttüğü Dersler

  • Ölçme ve Değerlendirme Kuram ve Teknikleri
  • Eğitim İstatistiği
  • Araştırma Yöntemleri
  • Nitel Araştırma
  • Ölçek Uyarlama
  • Başarı Testlerinin Geliştirilmesi
Design ~GAÜN WebTeam