Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. TEKİN KARSLIGİL
HOMEPAGEDEPARTMENT OF MICROBIOLOGY AND CLINICAL MICROBIOLOGY
01.01.1959
77766
0 342 3601617
karsligil@gantep.edu.tr
Education
 
Section
University
Year
Graduate
MEDICAL FACULTY
UNIVERSITY OF ANKARA
1982
Doctorate
MICROBIOLOGY
GAZİ UNIVERSITY MEDICAL FACULTY
1995
Academic Titles
Title
University
Year
Prof.Dr.
UNIVERSITY OF GAZİANTEP
2010
Administration Missions
Year
Mission
2013 - -
HİZMET KALİTE STANDARTLARI (HKS) BİRİMİ EĞİTİM KOMİTESİ BŞK.
2012 - -
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
2011 - -
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI
2009 - -
MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BÖLÜM SORUMLULUĞU
2009 - -
MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
2005 - 2008
DÖNEM III KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Professional Affiliations

TÜRK MÏKROBÏYOLOJÏ CEMÏYETÏ
TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ (KLİMİK)
VİRAL HEPATİTLE SAVAŞIM DERNEĞİ
TÜRK İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ (KLİMUD)
Design ~GAÜN WebTeam