Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. ÖZLEM OVAYOLU
HOMEPAGEHEMŞİRELİK
10.05.1982
3601200-76757
-
oucan@gantep.edu.tr
Education
 
Section
University
Year
Graduate
-
2003
Master
İç Hastalıkları Hemşireliği
2005
Doctorate
2011
Academic Titles
Title
University
Year
Assoc.Prof.Dr.
2014
Professional Affiliations

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİ DERNEĞİ ÜYELİĞİ
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELERİ DERNEĞİ ÜYELİĞİ
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ ÜYELİĞİ
ONKOLOJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ ÜYELİĞİ
Awards

Sözel Bildirilerde Birincilik Ödülü
10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Poster Bildirilerde Birincilik Ödülü
Poster Bildirilerde İkincilik Ödülü
Onkoloji Hemşireleri Derneği Özel Ödülü
Poster Bildirilerde Birincilik Ödülü
Poster Bildirilerde Üçüncülük Ödülü
Poster Bildirilerde Birincilik Ödülü
Poster Bildirilerde Birincilik Ödülü
Sözel Bildirilerde Üçüncülük Ödülü
Sözel Bildirilerde Üçüncülük Ödülü
Öğretim Elemanlarının Bilimsel Niteliklerinin Geliştirilmesi Projesi
Sözel Bildirilerde Birincilik Ödülü
Design ~GAÜN WebTeam