Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. TÜRKAN GÜRER
HOMEPAGEBIYOLOGY DEPARTMENT
Research Interests
Projects
Year
Subject
Establishment
2016
1. GAZİANTEP İLİ ALOPECOSA CİNSİ (ARANEAE: LYCOSİDAE) ÖRÜMCEKLERİNİN MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER OLARAK BELİRLENMESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ
2014
2. TİROİT PAPİLLER KARSİNOMLU HASTALARDA SİKLİN D1 (CCND1) GEN POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ
2008
3. KOLOREKTAL KANSERLİ HASTALARDA 12Q13-24 LOKUSUNDAKİ HETEROZİGOTLUK KAYBI (LOH) NIN ARAŞTIRILMASI
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ
2004
4.PAULOWNİA TÜRLERİNİN İN VİTRO DOKU KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİYLE ÇOĞALTILMASI
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ
2002 - 2002
5.ASKORBİK ASİDİN (C VİTAMİNİ) LENFOSİT OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI,PROJE NO: FEF.01.05
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ
Design ~GAÜN WebTeam