Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Research Asst. DERYA İŞLER CEYHAN
HOMEPAGEBIYOLOGY DEPARTMENT
Research Interests
Projects
Year
Subject
Establishment
2017
TÜRKİYE'DE KÜLTÜRÜ YAPILAN NOHUT (CİCER ARİETİNUM) BİTKİSİNDE NODULE EDİCİ RHİZOBİUM SPP. KARAKTERİZASYONU
GAÜN, BAPYB
2014 - 2017
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESI PESTISIT KULLANILAN VE KULLANILMAYAN ANTEP FISTIĞI BAHÇELERI İLE BAKIR TOPRAKLARDAN İZOLE EDILEN BACILLUS TÜRLERININ KARŞILAŞTIRILMASI VE FUNGUSIDAL ÖZELLIKLERININ BELIRLENMESI
GAÜN, BAPYB
2009
EHRLİCH ASİT TÜMÖRÜ TAŞIYAN SWİSS ALBİNO TÜRÜ FARELERDE RHO-KİNAZ İNHİBİTÖRLERİNDEN Y-27632 VE H-1152P MADDELERİNİN ANTİTÜMÖRAL ETKİSİNİN İN VİVO OLARAK ARAŞTIRILMASI.
GAÜN, BAPYB
Design ~GAÜN WebTeam