Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. İBRAHİM HALİL KILIÇ
HOMEPAGEBIYOLOGY DEPARTMENT
Research Interests
Projects
Year
Subject
Establishment
2017 - -
Yoğurt Mayalanmasında Kullanılan Baklagillerden Mikroorganizmaların İzolasyonu ve Karekterizasyonu
GAÜNBAP
2017 - -
Gaziantep İlinin Şehitkâmil İlçesi Köylerindeki Geleneksel Yoğurtlarda Maya İzolasyonu Ve Moleküler Karakterizasyonunun Belirlenmesi
GAÜNBAP
2015 - 2017
"XANTHİUM STRUMARİUM'UN DİKENLİ MEYVELERİNDEN İZOLE EDİLECEK OLAN KSANTANOLİT'LERİN GLİOMA ÜZERİNE ANTİTÜMÖRAL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI"
TUBİTAK 114Z574
2015 - 2017
Patojen Mikroorganizmaların Hızlı, Hassas ve Doğru Tanısı için Yüzeyde Zenginleştirilmiş Raman Saçılmasına Dayalı Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi,
TÜBİTAK COST-214Z210,
2012 - 2014
Antibakteriyel Gabardin Kumaş Üretiminde Yeni Bir Yöntem (Elektrosprey)
1300.STZ.2012-1 SANTEZ BİLİM VE SANAYİ BAKANLIĞI
2010
“HCV RNA pozitif hastalarda NS5A geninin İnterferona Duyarlılığı Belirleyen Bölgesi(Interferon Sensitivity Determining Region-ISDR) ve Protein Kinaz Bağlama Domaini(PKR-BD) mutasyon analizi”
GAÜN BAP,
2009 - 2011
CDC25A GEN POLİMORFİZMİNİN MEME KANSERİ PATOGENEZİ VE PROGNOZUYLA İLİŞKİSİ
BAP
2009 - 2011
EHRLİCH ASİT TÜMÖRÜ TAŞIYAN SWİSS ALBİNO TÜRÜ FARELERDE RHO-KİNAZ İNHİBİTÖRLERİNDEN Y-27632 VE H-1152P MADDELERİNİN ANTİTÜMÖRAL ETKİSİNİN İN VİVO OLARAK ARAŞTIRILMASI.
GAÜNBAP
2000 - 2001
LENFOSİT FORMASYONUNDA VİTAMİN C’NİN SİTÜMÜLATİF ETKİSİ
GAÜNBAP
Design ~GAÜN WebTeam