Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. ERDAL BAY
HOMEPAGEDepartment of Educational Sciences
Research Interests
M.Sc Theses Supervised
Year
Subject
Name of Student
2013 - 2015
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Öğretmen Yetiştiren Kurumlara Giriş Şartları İle Usûllerinin Belirlenmesi Ve Değerlendirilmesi (Nizamnâme Ve Talimatnâmelere Göre)
Eyüp CÜCÜK
2013 - 2015
Eğitim Fakültesi 1. Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Giriş Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Erhan YOKUŞ
2012 - 2014
Öğretmenlerin Program Yaklaşımlarının Analizi (Ankara İli Örneği
Birgül AKTEMUR
2011 - 2013
5E modelinin öğrenme döngüsü modeline dayalı öğretim etkinliklerinin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin matematik dersi kümeler konusundaki erişi ve kalıcılığına etkisi
A. Şahiner

Doctoral/Expertise Theses
Year
Subject
Name of Student
2010 - 2014
Öğretmen yetiştiren kurumlar için giriş standartları ve sistemlerinin belirlenmesi.
R. Kahramanoğlu
2010 - 2015
Öğretmenlerin Program Uyumluluğu ve Program uyumluluğunu etkileyen faktörlerin analizi.
E. Turan ÖZPOLAT

Projects
Year
Subject
Establishment
2015 - 2015
TÜRK DÜNYASI EĞİTİM KÜLTÜR VE BİRLİKTELİK. 2015. (TKA) KOORDİNATÖR
TİKA
2015 - 2015
SERVİS ŞOFÖRLERİNİN AKREDİTASYONU SERTİFİKA PROGRAMI. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ.2015 (KOORDİNATÖR)
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ.
2014 - 2014
2 PROJE SÜREÇ EĞİTİMİ. TÜBİTAK 2237 PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI. NO: 1129B371300153. (YÜRÜTÜCÜ). 13-15 OCAK 2014
TÜBİTAK
2014 - 2014
PROJE SÜREÇ EĞİTİMİ. TÜBİTAK 2237 PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI. NO: 1129B371400282. (YÜRÜTÜCÜ). 9-11 HAZİRAN 2014
TÜBİTAK
2014 - ----
KÜLTÜRLERARASI EĞİTİM BAĞLAMINDA TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI DERS PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ. EF.14.02 (BAP PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ) (19.06.201487900 TL)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2014 - 2014
TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI 2014. TİKA. KOORDİNATÖR.
TİKA
2011 - 2011
T.C. BAŞBAKANLIK AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) / 2011-2012 DÖNEMİ ÇALIŞMA ZİYARETLERİ EV SAHİPLİĞİ TEMA: INNOVATİVE APPROACHES IN TEACHERS' LİFELONG TRAİNİNG. GROUP NO: 52
ULUSAL AJANS
2010 - 2010
T.C. BAŞBAKANLIK AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) / 2011-2012 DÖNEMİ ÇALIŞMA ZİYARETİ. CREATİVİTY AND CURRİCULUM TEMA: 07 (DEVELOPİNG CREATİVİTY İN LEARNİNG AND TEACHİNG). SÖZLEŞME NO: 2010-SV-02
ULUSAL AJANS
2010
ERZURUM YÖRE HALKININ 2011 UNIVERSIADE KIŞ OYUNLARI İLE İLGİLİ 2011 ÖNCESİ VE SONRASI BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2008
EĞİTİM SÜREÇLERİNDEKİ PARADİGMATİK DÖNÜŞÜM ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARIN ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2008 - 2010
ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE OTANTİK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARININ ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (YÜRÜTÜCÜ)
TÜBİTAK
2008
SOKAKTA ÇALIŞAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN REHABİLİTASYONU
AVRUPA BİRLİĞİ YEREL KALKINMA GİRİŞİMİ
2007 - 2008
İLKÖĞRETİMDE KARAKTER EĞİTİMİNİN ÖĞRETMEN, OKUL YÖNETİCİSİ VE MÜFETTİŞ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2005 - 2008
ERZURUM, AĞRI, ARDAHAN, KARS’TAKİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERİNİ BELİRLENMESİ VE ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2003
ERZURUM, KARS, ERZİNCAN, BAYBURT, GÜMÜŞHANE İLLERİNDE RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN ÇALIŞMA SAATLERİNİN DEĞERLENDİRME BİÇİMLERİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2002 - 2004
İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALINDA VERİLEN ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE DERS ARAÇLARI YAPIMI DERSLERİNİN UYGULAMALI OLARAK İŞLENMESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Design ~GAÜN WebTeam