Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. AYHAN DOĞAN
HOMEPAGE.
Research Interests
M.Sc Theses Supervised
Year
Subject
Name of Student
Elif, KAYA; İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Demokrasi Kavramları Hakkındaki Görüşleri ve Yanılgıları(Aksaray Örneği), Niğde-2011.
ERUL, Lokman; İlköğretim Okulları II. Kademede 6. ve 7. Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersinde Osmanlı Tarihi Öğretiminin Amaç ve Müfredat Bakımından İncelenmesi, Niğde–2002.
POLAT, Erkan; İvriz Öğretmen Okulları, Niğde–2004.
SOYLU, Özlem; Türkiye’de Yerel Yönetimler ve 1950–2000 Yılları Arasında Ereğli (Konya) Belediyesi, Niğde 2005.
YÜCE, Çağrı Kürşat; SSCB’nin Dağılmasından sonra Kafkasya ve Orta Asya Enerji Kaynakları Üzerindeki Mücadele, Niğde-2005.
BİLGİN, Sebahattin; Hatay İli Yayladağı İlçesi’nin Sosyo-Kültürel Yapısı, Niğde-2006.
KILINÇ, Mustafa; Ankara Zübeyde Hanım Anadolu Kız Meslek Teknik ve Meslek Lisesi(1928–2006) , Niğde-2007.
KARA, Cihan; Erol Güngör’de Milliyetçilik Anlayışı, Niğde-2007.
METİN, Nazlı; Nevşehir İli Ürgüp İlçesi’nin Sosyo-kültürel ve Ekonomik Yapısı, Niğde-2010.
TOPKAYA, Yavuz; İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Demokrasi Kavramları Hakkındaki Görüşleri ve Yanılgıları(Aksaray Örneği), Niğde-2011
CÜCÜK, Eyüp. (2015). Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Öğretmen Yetiştiren Kurumlara Giriş Şartları İle Usûllerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (Nizamnâme ve Talimatnâmelere Göre). GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.
CÜCÜK EYÜP, (2017). Türkiye'de "egitim tarihi" alanında yapılmıs doktora tezlerinin incelenmesi, Gaziantep Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
ERTÜRK TUGAY, (2017). TÜRK EGITIM SISTEMININ YAPISAL SORUNLARI HAKKINDA OKUL YÖNETICILERI VE ÖGRETMEN GÖRÜSLERI:SAHINBEY ILÇESI ÖRNEGI, Gaziantep Üniversitesi->EgitimBilimleri Enstitüsü->Temel Egitim Anabilim Dalı
ÇERIKAN FATMA, (2016). Osmanlı Devleti'nde kız sanayi mektepleri, Gaziantep Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı

Projects
Year
Subject
Establishment
2018 - ----
TANZİMAT'TAN GÜNÜMÜZE (1839-2017) TÜRKİYE'NİN EĞİTİM BAKANLARI VE OLUŞTURDUKLARI EĞİTİM POLİTİKALARI: EĞİTİM BAKANLARININ POLİTİKALARINA ETKİLİLİK AÇISINDAN BİLİMSEL BİR BAKIŞ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2014 - 2016
KÜLTÜRLERARASI EGITIM BAGLAMINDA TÜRK DÜNYASI VATANDASLIGI DERS PROGRAMI GELISTIRILMESI VE ETKILIGININ DEGERLENDIRILMESI,
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Design ~GAÜN WebTeam