Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. MEHMET SÖNMEZ
HOMEPAGEDEPARTMENT OF CHEMISTRY
Research Interests
M.Sc Theses Supervised
Year
Subject
Name of Student
2014 - 2017
Enwar Yusuf
2014 - 2017
Ahu Çelik
2014 - 2017
Özlem Bakırcı
2010 - 2013
N-Aminopirimidin-2-tiyon ve 2-Furfuraldan Türeyen Yeni Schiff Bazı ve Metal Kompleksleri
İbrahim TAŞKIN
2010 - 2013
Yeni bir Ftalonitril Türevi ve Diyamanyetik Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
Levin ÖZDEMİR
2010 - 2014
Yeni Merkapto Pirimidin Halkalı Schiff Bazı ve Metal Komplekslerinin Sentezi
Aydın TUNÇ
2009 - 2011
Pirimidin Halkalı Schiff Bazı Ligand ve Metal Komplekslerinin Sentezi
H. Gamze ÇELİKEL
2009 - 2011
Pirimidin-2-tiyon Halkalı Schiff Bazı ve Metal Komplekslerinin Sentezi
Feyza ÖZTEMEL
2009 - 2011
4-Nitroanilin ile dihenzoilasetikasit- N-karboksietilamid reaksiyonundan türeyen N-karboksamit yapılı ligand ve metal komplekslerinin sentezi
Ahmet Oral SARIOĞLU
2008 - 2011
N-Karboksamid Türü Ligand ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi
Önder TAŞDEMİR
2005 - 2008
Pirimidinetiyonamin ile 2-Hidroksinaftaldehid’ten Türeyen Schiff bazı ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi ve Spektroskopik Çalışmaları
M. REFİK BAYRAM
2005 - 2008
Bazı Sitozin Schiff bazı ve Metal Komplekslerinin Sentezi
HASAN ELİK
2003 - 2006
1,2-Dibromoetane ile N-aminopirimidin’den türeyen Tetradentate Schiff Bazı Komplekslerinin Sentezi ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi
METİN ÇELEBİ
2000 - 2003
β-diketones ve Pirimidinaminden türeyen Schiff Bazı Komplekslerin Sentezi ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi
M.E HACIYUSUFOĞLU
1999 - 2002
Bazı Pirimidintiyonamin ve metal Komplekslerinin Sentezi ve Spektroskopik Çalışmaları
SALİH ÖKTEN
1998 - 2001
Sübstitüe Salisilaldehit ve 1-Amino-5-benzoil-4-fenil-1H-pirimidin-2-on’dan türetilen Schiff Bazı Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
ABDULKADİR LEVENT

Doctoral/Expertise Theses
Year
Subject
Name of Student
2011 - 2016
A.O. Sarıoğlu
2011 - 2017
H.G. Çelikel
2011 - 2017
Ali Çapan
2010 - 2014
Bazı Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Fotofizikokimyasal Özelliklerinin Incelenmesi
Yusuf YILMAZ
2010 - 2014
Bazı Yeni N-Heterosiklik Schiff Bazları Ve Metal Komplekslerinin Sentezi: Oksidatif Radikal Türlerine Karşı Antioksidan Özelliklerinin Araştırılması
Mecit ÖZDEMİR
2010 - 2015
M.E. Hacıyusufoğlu
2006 - 2010
Pirimidintiyon ve pirimidintiyonaminden türetilen yeni Schiff bazı ve bazı metal komplekslerinin Sentezi ve spektoskopik incelenmesi
MEHMET GÜLCAN

Projects
Year
Subject
Establishment
2010
PİRİMİDİN HALKALI (ONO) POLİDENTAT SCHİFF BAZI LİGAND VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZI
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BAP
2010
1,6-HEKZANDİAMİN İLE DİBENZOİLASETİKASİT-N-KARBOKSİETİLAMİD REAKSİYONUNDAN TÜREYEN BİS-N-KARBOKSAMİT YAPILI LİGAND VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZI
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BAP
2010
CLİCK KİMYASİ İLE UÇ ALKİN SÜBSTİTÜE FTALOSİYANİN TÜREVLERİNİN MODİFİKASYONU
TÜBİTAK
Design ~GAÜN WebTeam