Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. ALİ GÜR
HOMEPAGEDEPARTMENT OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION
Research Interests
Doctoral/Expertise Theses
Year
Subject
Name of Student
Yahya Kemal BURKAN. Behçet hastalığında eklem tutulumunun yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyon üzerine etkisi · Uzmanlık tezi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır 2003 · Murat BALOĞLU, Romatoid artritte depresyon düzeyi ve yaşam kalitesi · Uzmanlık tezi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır 2003 · Özlem Şahin ALTINDAĞ. Myofasiyal ağrı sendromunda farklı tedavi modalitelerinin karşılaştırılması · Uzmanlık tezi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır 2003 · Nazife ÇALGAN. Fibromiyalji sendromlu hastalarda düşük doz tramadolün etkinlik ve tolerabilitesinin değerlendirilmesi. Uzmanlık tezi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır 2004 ·   Rabia Taş KESKİN. Kas iskelet sistemi hastalıklarında düşük enerjili lazer tedavisinin etkinliği, Uzmanlık tezi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır  2006.  Sevgi GÜMÜŞ. Fibromiyaljili hastalarda oksidan ve antioksidanlar. Uzmanlık tezi, Dicle Üniversitesi Tıp  Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı. Diyarbakır 2006 Pelin  OKTAYOĞLU. Gonartrozlu hastalarda fonoforez ve konvansiyonel ultrason etkinliğinin karşılaştırılması. Uzmanlık tezi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır 2008.

Design ~GAÜN WebTeam