Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. IŞIK DİDEM KARAGÖZ (AFACAN)
HOMEPAGEBIYOLOGY DEPARTMENT
Research Interests
M.Sc Theses Supervised
Year
Subject
Name of Student
2017 -
Asiye GÖZÜBÜYÜK
2015 - 2017
Ebru AKDOĞAN
2015 -
Canan AFACAN
2015 -
Bakiye Hatice ÖZKESEN
2013 -
H. Dilara TÜTER
2012 - 2014
Gentiana olivieri' nin in vitro Antitümöral Aktivitesi
Tuğba YALIM
2012 - 2014
Başak SİMİTÇİOĞLU
2012 - 2015
Investigation of The Biological Effects of Xanthium strumarium
Dhifaf FATLAWI
2012 - 2015
Investigation of The Biological Activity of Opuntia wilcoxii
Mohammed Mahjoob AL-GUBOORI
2012 -
Gülay ÇETİN
2011 - 2013
Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Matriks Metalloproteinaz Genindeki Polimorfizm İlişkisinin İncelenmesi
Canan ÇEVİK

Doctoral/Expertise Theses
Year
Subject
Name of Student
2017 -
Gülsüm DOĞANÇAY
2016 -
Başak SİMİTÇİOĞLU
2014 -
Hiba ABUBAKAR

Projects
Year
Subject
Establishment
2017 -
Gaziantep Ilinin Sehitkâmil Ilçesi Köylerindeki Geleneksel Yogurtlarda Maya Izolasyonu ve Moleküler Karakterizasyonunun Belirlenmesi
GAÜNBAP
2017 -
Yeni Bir Seri Ftalosiyanin Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitesinin Incelenmesi
GAÜNBAP
2017 -
Akciger Kanser Hücre Hatlarında Kök Hücre Karakterizasyonu ve mir21'in Kök Hücre Özellikleriyle Iliskisi
GAÜNBAP
2015 - 2017
DNA Analizi İçin Yüzeyde Zenginleştirilmiş Raman Saçılmasına (YZRS) Dayalı Optik Biyosensör Geliştirilmesi
TÜBÏTAK-COST
2014 - 2016
Xanthium strumarium Etanol Özütü İçeriğinin (Ksantatin ) in vitro Sitotoksik ve Antiproliferatif Etkisi
GAÜNBAP
2014 - 2016
Aml Kanser Hücre Hatlarında Kalsiyum Kanal Blokeri Olan Verapamilin Hücre Döngüsü ve Apoptozis Üzerine Etkisi
GAÜNBAP
2014 - 2017
Xanthium Strumarium'un Dikenli Meyvelerinden İzole Edilecek Olan Ksantanolit'lerin Glioma Üzerine Antitümöral Etkilerinin Araştırılması
TÜBÏTAK-3001
2013 - 2014
Kolorektal Kanserli Hastalarda 21q11-22 Gen Bölgesinin Heterozigotluk Kaybı Analizi
GAÜNBAP
2013 - 2014
Gentiana olivieri’ nin in vitro Antitümöral Aktivitesi
GAÜNBAP
2013 - 2014
Pistacia vera’ nın in vitro Antitümöral Aktivitesi
GAÜNBAP
2013 - 2016
Multilocus mikrosatellit tiplendirme yöntemi ile Leishmania tropica tür içi genetik farklılıkların belirlenmesi
GAÜNBAP
2013 - 2016
Kombucha Simbiyozisinin Moleküler Karekterizasyonu metagenomiks ile tanımlanması
GAÜNBAP
2012 - 2014
Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Trombospondin ve Metalloproteinaz Genlerindeki Polimorfizm İlişkilerinin İncelenmesi
GAÜNBAP
2012 - 2014
Mesane Kanserinde 20q11-13 Bölgesinin LOH Analizi
GAÜNBAP
2012 - 2014
Pankreas Kanserli Hastalarda CRP, IL6 ve IL 10 düzeyleri ve CRP polimorfizminin araştırılması
GAÜNBAP
2010 - 2011
“HCV RNA POZİTİF HASTALARDA NS5A GENİNİN İNTERFERONA DUYARLILIĞI BELİRLEYEN BÖLGESİ(INTERFERON SENSİTİVİTY DETERMİNİNG REGİON-ISDR) VE PROTEİN KİNAZ BAĞLAMA DOMAİNİ(PKR-BD) MUTASYON ANALİZİ”
GAÜNBAP
2009 - 2010
CDC25A GEN POLİMORFİZMİNİN MEME KANSERİ PATOGENEZİ VE PROGNOZUYLA İLİŞKİSİ
GAÜNBAP
2009 - 2011
EHRLICH ASIT TÜMÖRÜ TAŞIYAN SWISS ALBINO TÜRÜ FARELERDE RHO-KINAZ İNHIBITÖRLERINDEN Y-27632 VE H-1152P MADDELERININ ANTITÜMÖRAL ETKISININ IN VIVO OLARAK ARAŞTIRILMASI
GAÜNBAP
2008 - 2008
CİNNAMON SPP. (TARÇIN)’NİN KOLESTEROL PROFİLİ VE ENDOTEL FONKSİYONU ÜZERİNE ETKİSİ
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ
Design ~GAÜN WebTeam