Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. ÖZLEM ALTINDAĞ
HOMEPAGEDEPARTMENT OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION
Research Interests
Doctoral/Expertise Theses
Year
Subject
Name of Student
2006 -
Postmenapozal Osteoporozda Oksidatif Stres ve Biyokimyasal Belirteçler ile İlişkisi 
Arş Gör Dr Neslihan Soran

Design ~GAUN WebTeam