Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. ZEYNEP HAMAMCI
HOMEPAGEDepartment of Educational Sciences
Research Interests
M.Sc Theses Supervised
Year
Subject
Name of Student
Orta Öğretim Öğrencilerinin Çoklu Zeka  Kuramına Göre Zeka  Alanları ile  Öğrenme  Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
B. ÖZTÜRKMEN
Akılcı Duygusal Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnanç ve Problem Çözme Beceri Algıları Üzerine  Etkisi
M. YIKILMAZ
Evlilik Öncesi İlişki  Geliştirme Programının Romantik İlişkiler Yaşayan  Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri, Çatışma İletişim Tarzları ve İlişki İstikrarları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Ş. DURAN
Anne Babaların Akılcı Olmayan İnançları Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
İdris KAYA
Liselerde İnternet  Üzerinden  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin  Öğrenci, Veli  ve  Rehber Öğretmen  Görüşlerinin İncelenmesi
S. CEZMİ
Anne-babaların Akılcı Olmayan İnançlarının Aile İşlevi ve Çocuklardaki Davranış Problemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
C. Bağcı
İlişki Doyumu ve Anne Baba Çatışması Arasındaki İlişkide  Problem Çözme Tarzları ve  İlişkilere Yönelik Akılcı Olmayan İnançların Etkisi
Ahmet ALTINOK
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Sosyal Becerilerini Algılama Düzeyine Göre Öğretmenlerin İş Doyumu ve İş Stresinin Karşılaştırılması
Y. EKİNCİ

Doctoral/Expertise Theses
Year
Subject
Name of Student
Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Web Tabanlı İnteraktif ve Geleneksel Psikoeğitim Programlarının Çocukların Bilişsel Hatalarına ve Psikolojik Belirtilerine Etkisi.
Ahmet BUĞA

Projects
Year
Subject
Establishment
2013 - 2015
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI BİLGİSAYAR TEMELLİ DANIŞMA PROGRAMININ ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL HATALARI VE PSİKOLOJİK BELİRTİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, BAP PROJESİ
2011 - 2013
PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARI “OKULDA ŞİDDET “ KONUSUNDA ÇALIŞMAYA NE KADAR HAZIR? ADAYLARIN VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, BAP PROJESİ
2011 - 2013
TÜRKİYE’DE ERGEN ÖĞRENCİLER İÇİN GELİŞİMSEL VE KAPSAMLI ONLİNE KARAR VERME SİSTEMİ GELİŞTİRME VE ETKİNLİĞİNİ DEĞERLENDİRME
TÜBİTAK 1001 SOBAG PROJESİ
2011 - 2012
HAFTA SONU OKUL PROJESİ, T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI SOSYAL DESTEK PROGRAMI
T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI
2006 - 2008
YAŞLI BAKIMI ÖĞRETİCİLERİNİN YETERLİLİK PROFİLLERİ
LEORNADO DA VİNCİ PROGRAMI
Design ~GAÜN WebTeam