Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. METİN KILINÇ
HOMEPAGEDEPARTMENT OF PEDİATRİCS
Research Interests
Doctoral/Expertise Theses
Year
Subject
Name of Student
2001 - 2002
Çocuklardaki salmonella typhi enfeksiyonunda humoral ve hücresel immünite.Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Dr. Ender ÇİFTÇİ
1997 - 1998
1992-1997 yılları arasında ekokardiyografi ile konjenital kalp hastalığı tanısı konulan 1343 olgunun değerlendirilmesi.Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Dr. Gürsel ÇINAR

Design ~GAÜN WebTeam