Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. CANAN CAN
HOMEPAGEBIYOLOGY DEPARTMENT
Research Interests
M.Sc Theses Supervised
Year
Subject
Name of Student
2015 - 2017
Selçuk Başbuğa
2015 - 2017
Yağmur Kar
2015 - 2017
Ceren Tanrıöver
2014 - 2016
Ayhan Turan
2014 - 2016
Sinem Bulgak
2013 - 2015
Ali Jadaan Al-Aayed
2013 - 2015
Ali Safa Jasim
2013 - 2015
Nagihan Şahin
2012 - 2014
Hatice Polatbilek
2012 - 2014
Ayşegül Yaşar
2011 - 2013
E. Özgün
2010 - 2012
Sevil Güneş
2009 - 2011
B. Erbaş
2008 - 2010
Satureja aintabensis P.H. Davis’in Doku Kültürü İle Çoğaltım OlanaklarınınAraştırılması
S. Ceren Özkeçeci
2004 - 2006
Nohut antraknozu etmeni Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. izolatlarının moleküler karakterizasyonları
Hilal Özkılınç
2003 - 2005
Ascochyta rabiei izolatlarının mating tip DNA analizleri
Şule Külekci
2002 - 2004
Bademin (Amygdalus vulgaris L. ) klonal çoğaltılması
Haki Yapar
2002 - 2004
Pistachio türlerinde in vitro sürgün ucu aşılama
Hakan Töreman
2002 - 2004
Ascochyta rabiei izolatlarının mikrosatellit DNA analizleri
Bilge Neşe Iğdırlıoğlu
2002 - 2004
Effect of plant extracts on in vitro development of Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici and Alternaria solani that restrict tomato production grown under plastichouses in the Çukurova region
Ayşegül Çolak
2002 - 2004
F. S. Bozkurt
2001 - 2003
Paulownia tomentosa’nın in vitro bitki doku kültürü teknikleri kullanılarak çoğaltılması
Türkan Aytekin
2001 - 2003
Gaziantep il ve ilçelerinde yetiştiriciliği yapılan nohutta zarar veren fungal hastalık etmenlerinin belirlenmesi ve yabani nohutlarda bulunan dayanıklılık mekanizmalarının saptanması
Beyhan Güllü

Doctoral/Expertise Theses
Year
Subject
Name of Student
2011 - 2015
S. Türkoğlu Bay
2007 - 2011
D. Doğan
2006 - 2010
Yabani ve kültüre alınan Cicer spp’de Ascochyta yanıklık etmeni Didymella rabiei (anomorph:Ascochyta rabiei)nin genetik, ekolojik ve patojenik açıdan populasyon analizleri
Hilal Özkılınç

Projects
Year
Subject
Establishment
2015 - 2016
GÜNEYDOGU ANADOLU VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE YABANİ NOHUTTA YANIKLIK HASTALIĞINA NEDEN OLAN DİDYMELLA RABİEİ'NİN PATOJENİK KARAKTERİZASYONU VE EŞEY TİPİ ANALİZLERİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ-BAPYB
2015 - 2016
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ PESTİSİT KULLANİLAN VE KULLANILMAYAN ANTEP FISTIĞI BAHÇELERİ İLE BAKİR TOPRAKLARDAN İZOLE EDİLEN BACİLLUS TÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE FUNGUSİDAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ-BAPYB
2014 - 2016
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEN TOPLANAN YABANİ NOHUT TÜRLERİ İLE KÜLTÜRÜ YAPILAN NOHUT TÜRLERİNİN KARBONHİDRAT, YAĞ VE PROTEİN İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN SAPTANMASI
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ-BAPYB
2013 - 2014
BADEM ANAÇLARINDA KÖK UR NEMATODU (MELOİDOGYNE SPP.) DAYANIKLILIĞININ MOLEKÜLER MARKIR SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ-BAPYB
2013 - 2016
NOHUTTA ASCOCHYTA YANIKLIĞI ETMENİNİN POPULASYON KARAKTERİZASYONU VE MOLEKÜLER İŞARETLEYİCİLER KULLANILARAK BU ETMENE KARŞI DAYANIKLI GENOTİPLERİN ARAŞTIRILMASI
TÜBİTAK-1003
2012 - 2016
ÇUKUROVA’DA PATATES MİLDİYÖSÜ ERKEN UYARI SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE PHYTOPHTHORA İNFESTANS POPULASYONUNUN MOLEKÜLER VE BİYOKİMYASAL KARAKTERİZASYONU
TÜBİTAK-TOVAG
2011 - 2014
MELEZLEME YOLU İLE KLONAL BADEM ANACI ISLAHI
TUBİTAK-TOVAG
2010 - 2013
TÜRKİYE'DE ÖRTÜ ALTI VE AÇIKTA YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN PATLICANDA FUSARİUM SOLGUNLUK HASTALIĞI ETMENİNİN YAYGINLIĞI, PATOJENİSİTESİ, GENETİK VE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU
TUBİTAK-TOVAG
2009 - 2010
DİMETHOATE ETKİSİNDE SALMO TRUTTA DOKULARINDA OKSİDATİF STRES VE DNA HASARININ ARAŞTIRILMASI
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ-BAPYB
2009 - 2010
ANTEPFISTIĞINDA MEYVE KURULAMALARINA FİTOPATOLOJİK YAKLAŞIM
TAGEM
2004 - 2007
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN NOHUTTA ZARARLI ANTRAKNOZ HASTALIĞI ETMENİ ASCOCHYTA RABİEİ (PASS) LAB’IN GENETİK VE PATOJENİK VARYASYONLARININ BELİRLENMESİ
TUBİTAK-TOVAG
2002 - 2009
ANTEPFISTIĞI AĞAÇLARINDA MEYDANA GELEN GERİYE DOĞRU KURUMA NEDENLERİNİN SAPTANMASI
TAGEM
2001 - 2004
GAZİANTEP İLİ VE ÇEVRESİNDE YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN NOHUT VE MERCİMEKTE BULUNAN GENETİK VARYASYONUN SAPTANMASI VE HASTALIK ETMENLERİNİN BELİRLENMESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ-BAPYB
2001 - 2004
PAULOWNİA TÜRLERİNİN İN VİTRO BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ KULLANILARAK ÇOĞALTILMASI, G.Ü. ARAŞTIRMA FONU PROJESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ-BAPYB
2001 - 2004
ANTEP FISTIĞININ DOKU KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ KULLANILARAK ÇOĞALTILMASI VE İN VİTRO SÜRGÜN UCU AŞILAMA YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ- BAPYB
2001 - 2004
GAZİANTEP ÇEVRESİNDE PİSTACİA CİNSİNE BAĞLI TÜR VE ÇEŞİTLERİN SAPTANARAK GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİNE İNTRODÜKSİYONU VE GAZİANTEP BÖLGESİNDE ANTEPFISTIĞINA ZARAR VEREN HASTALIKLAR
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ-BAPYB
2000 - 2003
INTRODUCTİON OF ALTERNATİVES TO METHYL BROMİDE İN PROTECTED STRAWBERRY, PEPPER AND EGGPLANT İN EAST MEDİTERRANEAN REGİON AND İN STRAWBERRY İN AYDIN PROVİNCE OF TURKEY
DÜNYA BANKASI
1999 - 2001
SERALARDA DOMATES FUSARİUM SOLGUNLUĞUNA NEDEN OLAN TÜRLERİN TANISI, HASTALIK OLUŞUMUNDA NEMATODLARLA İİİŞKİLERİ VE MÜCADELE OLANAKLARININ BELİRLENMESİ
TUBİTAK-TOVAG
1998 - 2000
ARABİDOPSİS THALİANA’NIN COL-5 EKOTİPİNDEKİ RPP7.1 GENİNİ TANIYAN PERONOSPORA PARASİTİCA’NIN HIKS1 İZOLATINA MUTANT HATLARIN KARAKTERİZASYONU
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU
1998 - 2000
FUSARİUM OXYSPORUM F.SP. MELONİS IRKLARI İLE FARKLI KAVUN VARYETELERİ ARASINDAKİ FENOTİPİK VE MİKROSKOBİK İLİŞKİLER
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU
1998 - 2001
TOHUMLA TAŞINAN VİRÜSLERİN MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİ İLE SAPTANMASI
TUBİTAK-TOVAG
1997 - 1999
ÇUKUROVA BÖLGESİ’NDE KAVUNDA ZARAR YAPAN FUSARİUM OXYSPORUM F.SP. MELONİS İZOLATLARININ MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİ İLE TEŞHİSLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
TUBİTAK-TOVAG
1996 - 2000
BAĞLARA ZARAR VEREN VİRÜS HASTALIKLARININ MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİ İLE SAPTANMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
TUBİTAK-TOVAG
Design ~GAÜN WebTeam