Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. MEHMET TARAKÇIOĞLU
HOMEPAGEDEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY
Research Interests
M.Sc Theses Supervised
Year
Subject
Name of Student
2015 - -
ZELİHA IŞIK
2005 - 2005
SİBEL BAYIL
2001 - 2001
NESİM SAYILIR
1996 - 1996
FATMA ATASOY

Doctoral/Expertise Theses
Year
Subject
Name of Student
2013 - 2013
MUSTAFA ÖRKMEZ
2009 - 2009
EDİBE SARIÇİÇEK
2009 - 2009
EMİNE NAMIDURU
2008 - 2008
HATİCE SEZEN
2005 - 2005
AHMET ÇELİK
2003 - 2003
RAMAZAN KOCABAŞ
2000 - 2000
ESİN KARA

Projects
Year
Subject
Establishment
2017 - 2018
ERIŞKIN HEMOFILI OLGULARINDA VITAMIN D DÜZEYLERI
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
2017 - 2018
FİBROMİYALJİ SENDROMLU KADIN HASTALARDA PLAZMA UROTENSİN II SEVİYESİ VE TİYOL / DİSÜLFİD HOMEOSTAZİS
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
2017 - 2017
TOTAL KAFA IŞINLANMASI YAPILAN SIÇANLARIN DİL DOKUSUNDA OKSİDAN/ANTİOKSİDAN SİSTEM ÜZERİNE PROPOLİS VE KAFEİK ASİT FENETİL ESTERİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
2017 - 2018
TOTAL KAFA IŞINLAMASI YAPILAN SIÇANLARIN BEYİN DOKUSUNDA NİTROZATİF STRES ÜZERİNE PROPOLİSİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
2017 - 2018
TOTAL KAFA IŞINLANMASI YAPILAN SIÇANLARIN BEYİN DOKUSUNDA OKSİDAN/ANTİOKSİDAN SİSTEM ÜZERİNE KAFEİK ASİT FENETİL ESTERİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
2017 - 2018
TOTAL KAFA IŞINLAMASI YAPILAN SIÇANLARIN TÜKÜRÜK BEZİNDE OKSİDATİF/NİTROZATİF STRES ÜZERİNE ÇÖREK OTU YAĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
2017 - 2018
AKUT PROMYELOSİTİK LÖSEMİ HÜCRE HATTI (HL-60) VE NORMAL İNSAN LENFOSİT HÜCRE KÜLTÜRÜNDE İDARUBİSİN SİTOTOKSİSİTESİNE KARŞI BROMELAİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
2015 - 2017
FAMİLYAL HİPERKOLESTEROLEMİ HASTALARINDA AFEREZİN SERUM, LEPTİN VE İNTERLÖKİN -6 DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİ
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
2015 - 2016
ANKİLOZAN SPONDİLİT VE ROMATOİD ARTRİT TANILI HASTALARDA WİNGLESS(WNT)/BETA CATENİN YOLAĞI İNHİBİTÖRLERİ OLAN DİCKKOPF-1(DKK-1) VE SKLEROSTİNİN SERUM DÜZEYLERİNİN VE ANTİ-TÜMÖR NEKROZ FAKTÖR-ALFA (ANTİ-TNF ALFA) TEDAVİLERİ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİR
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
2015 - 2016
NORMAL VE BOZULMUŞ GLUKOZ TOLERANSLI OBEZ HASTALARDA PLAZMA GLP-1, CRP VE ADİPONEKTİN DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
2015 - 2017
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA METİLFENİDAT TEDAVİSİ ÖNCESİ VE SONRASI OKSİDATİF METABOLİZMANIN VE OKSİDATİF DNA HASARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
2015 - 2016
DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA TÜM AĞIZ DİŞ YÜZEYİ TEMİZLİĞİ TEDAVİSİNE EK OLARAK UYGULANAN DÜŞÜK DOZ LAZER TEDAVİSİNİN OLASI EK FAYDALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
2015 - 2017
ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU'NDA PROİNFLAMMATUVAR VE ANTİİNFLAMATUAR SİTOKİN DÜZEYLERİ
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
2015 - 2016
KRONİK PERİODONTİTİS HASTALARINDA CERRAHİ OLMAYAN PERİODONTAL TEDAVİYE İLAVE ERCR:YSGG İLE 940NM DİODE LAZER KOMBİNASYONU UYGULAMASININ OLASI EK FAYDALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
2014 - 2015
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK HASTALARINDA ÜROTENSİN 2 VE PEROKSİREDOKSİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
2014 - 2016
ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA ANTİ-TNF TEDAVİLERİNİN HEPSİDİN DÜZEYİNE ETKİSİ
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
2014 - 2014
SEMPTOMATİK REMİSYONDA OLAN VE OLMAYAN ŞİZOAFFEKTİF BOZUKLUK HASTALARINDA ÜROTENSİN 2 DÜZEYLERİNİN, OKSİDATİF METABOLİZMANIN VE OKSİDATİF DNA HASARININ İNCELENMESİ
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
2013 - 2014
İKİ UÇLU BOZUKLUK ÖTİMİK HASTLARDA ÜROTENSİN II DÜZEYLERİ
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
2013 - 2014
İKİ UÇLU BOZUKLUK MANİK DÖNEM HASTALARINDA ÜROTENSİN II DÜZEYLERİ
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
2013 - 2015
OBEZ KİŞİLERDE YAĞ DOKU İNFLAMASYONUN 11- BETA HİDROKSİSTEROİD DEHİDROGENAZ ENZİM-1 AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ VE METABOLİK SONUÇLARI
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
2013 - 2014
DENEYSEL DİYABETTE PULSLU ELEKTROMANYETİK ALANIN ANTİOKSİDAN ETKİLERİ
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
2013 - 2014
RADYASYONA MARUZ BIRAKILAN SIÇANLARDA ÇÖREK OTU YAĞI VE TİMOKİNONUN KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
2011 - 2013
GAZİANTEP İLİNDE YAŞAYAN 18-45 YAŞ ARASI BİREYLERDE BAZI KAN BİYOKİMYA PARAMETRELERİ İÇİN REFERANS ARALIKLARIN HESAPLANMASI
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
2011 - 2013
SIÇAN TESTİSİNDE METOTREKSATIN YAPTIĞI HASARA KARŞI VİTAMİN E VE L-KARNİTİN'İN ETKİSİ
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
2009 - 2012
ROMATOİT ARTRİTLİ HASTALARDA TNF-?, IL-6 VE VİSFATİN SEVİYELERİ VE PERİODONTAL BULGULAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
2009 - 2009
KRONİK HEPATİTLİ HASTALARDA OKSİDAN VE ANTİOKSİDAN DÜZEYLERİ
UNIVERSTY OF GAZIANTEP
Design ~GAÜN WebTeam