Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. L. CANAN DÜLGER
HOMEPAGEDEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING
Research Interests
M.Sc Theses Supervised
Year
Subject
Name of Student
(Serdar Uyan, Eylül 1993-Ocak 1996) Tez Adı: “Fırçasız Servo Motorla Sürülen Düzlemsel Dört Çubuk Mekanizmasının Modellenmesi ve Kontrolü (Modelling and Control of a Brushless Servo Motor Driven Planar Four-Bar Mechanism)” (M. Taylan DAŞ, 13 Ağustos 2003) Tez adı: SCARA Robotun PLC ile Hareket Denetimi (Motion Control of a SCARA Robot with a PLC unit.)
Tez adı: Genetik Algoritmalar ile PID Denetleyici Ayarı: Düzlemsel Mekanizmaların Konum Denetimi (PID Controller Tuning with Genetic algoritms: Position control of planar mechanisms )- Ocak 2009, Serkan AL Tez adı: Polipropilen (PP) ve Polietilen (PE) Torbaların Geçirilmesinde Kullanılabilecek Bir MekanizmaTasarımı ve Analizi (Design and Analysis of a Placing (Inserting) Mechanism for Polypropylene (PP) and Polyethlene (PE) Sacks)- Nisan 2010, Gökhan BAKIR
Tez adı: Synthesis of Planar Mechanisms using Evolutionary Algorithms (Sezgisel algoritmalarla Düzlemsel mekanizmaların sentezi) Hüseyin ERDOĞAN-Haziran 2009.
Tez adı: Hybrid Machine Systems: Analysis and Control (Hibrid Makina Sistemleri: Analiz ve Denetim)- M.Erkan KÜTÜK, Agustos 2013. 

Doctoral/Expertise Theses
Year
Subject
Name of Student
2011 -
Design Optimization, Synthesis, and Control of a Mechanical Servo Press: An Industrial Application , 2011-R.Halıcıoglu
R.Halıcıoglu
(2. Yönetici olarak-Mehmet Topalbekiroğlu,  Temmuz 2002) Tez Adı: 'Bilgisayar Denetimli Yüksek Hızlarda Çalışan Çok Renkli Dokuma Mekanizmasının Tasarımı, İmalatı, ve Denetimi (Design, Construction and Control of Computer Controlled High-Speed Multicolour Knotting Mechanism'
Design and Implementation of Biometric Recognition Using Off-line Signature Analysis (Çevrim Dışı İmza Analizi Kullanılarak Biyometrik Doğrulama Tasarımı ve Uygulaması) (Kasım 2008)-M.Taylan DAŞ
Tez adı: Development of an Intelligent Fabric Defect Inspection System (Kumaş Kusurlarını Denetleyebilecek Akıllı bir Sistem Geliştirilmesi) İ.Halil ÇELİK- Haziran 2013. 2. Danışman (Doç.Dr.M.TOPALBEKİROĞLU-Tekstil Mühendisliği Bölümü 
Implementation of Learning motion to Control a Robotic Arm using Haptic Technology, 2013. L.C.dülger, S.Kapucu, ( A.R.Jasim Almusawi)  

Projects
Year
Subject
Establishment
2014
IMPLEMENTATION OF LEARNING MOTION TO CONTROL A ROBOTIC ARM USING HAPTIK TECHNOLOGY
GAZIANTEP UNIVERSITY
2012
DESIGN; APPLICATION AND CONTROL OF SERVO AND HYBRID PRESSES: A COMPERATIVE STUDY
SANTEZ
2010 - 2012
DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT SYSTEM FOR FABRIC DEFECTS
GAZİANTEP UNIVERSITY
2006 - 2008
DESIGN OF A MECHATRONIC DEVİCE FOR DOCUMENT EXAMINATION
GAZİANTEP UNIVERSITY
1997
Computer Controlled Knotting Mechanism for Hand Made Carpets
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI-DPT
1996 - 1998
Design and Construction of a Hybrid Manipulator
GAZIANTEP ÜNIVERSITESI-BAPB
1992 - 1994
Servomotor Driven Mechanisms for High Speed Machinery
GAZIANTEP ÜNIVERSITESI-BAPB
Design ~GAÜN WebTeam