Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. EMİNE ELÇİN (ORUÇ) EMRE
HOMEPAGEDEPARTMENT OF CHEMISTRY
Research Interests
M.Sc Theses Supervised
Year
Subject
Name of Student
2008 - 2011
Sıcak Y
2008 - 2011
Ergan, E.
2008 - 2011
Kurşun, B.S.
2006 - 2008
Büyükbeşe, D.
2006 - 2009
Dağdeviren, İ.N
2004 - 2010
Birimoğlu, T.

Doctoral/Expertise Theses
Year
Subject
Name of Student

Projects
Year
Subject
Establishment
2005
4-FLUOROBENZOIK ASIT HIDRAZITINDEN KAYNAKLANAN YENI HIDRAZIT-HIDRAZONLAR VE REDÜKSIYON ÜRÜNLERININ SENTEZLERI, YAPILARININ AYDINLATILMASI VE FARMAKOLOJIK AKTIVITELERININ INCELENMESI
MARMARA ÜNIVERSITESI BILIMSEL ARAŞTIRMA PROJELERI KOMISYONU
2005
4-AMINOPIRAZOLLERDEN TÜREYEN BAZI AMID BILEŞIKLERININ SENTEZI VE OLASI ANTIKONVULSAN AKTIVITELERININ INCELENMESI
MARMARA ÜNIVERSITESI BILIMSEL ARAŞTIRMA PROJELERI KOMISYONU
2004
2-(FENIL/METILAMINO)-5-(4-FLUOROFENIL)-1,3,4-TIYADIAZOL TÜREVI BILEŞIKLERININ BIYOTRANSFORMASYONU
MARMARA ÜNIVERSITESI BILIMSEL ARAŞTIRMA PROJELERI KOMISYONU
2003
1,3,4-TIYADIAZOL HALKASI TAŞIYAN YENI SCHIFF BAZLARININ SENTEZLERI,YAPILARININ ATDINLATILMASI VE FARMAKOLOJIK AKTIVITELERININ INCELENMESI
MARMARA ÜNIVERSITESI BILIMSEL ARAŞTIRMA PROJELERI KOMISYONU YILI
2002
2,5-DISÜBSTITÜE-1,3,4-TIYADIAZOL TÜREVI BILEŞIKLERIN SENTEZI VE BIYOLOJIK AKTIVITELERI
MARMARA ÜNIVERSITESI BILIMSEL ARAŞTIRMA PROJELERI KOMISYONU YILI
2001
BAZI AROILTIYOSEMIKARBAZIDLERDEN TÜREYEN 2,5-DISÜBSTITÜE-1,3,4-TIYADIAZOL TÜREVI BILEŞIKLERIN YAPILARININ AYDINLATILMASI
MARMARA ÜNIVERSITESI ARAŞTIRMA FONU
2000
YENI 2,5-DISÜBSTITÜE-1,3,4-TIYADIAZOL TÜREVI BILEŞIKLERIN SENTEZI VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
MARMARA ÜNIVERSITESI ARAŞTIRMA FONU
1998
BAZI YENI 4-TIYADIAZOLIDONLARIN SENTEZI, KARAKTERIZASYONU VE BIYOLOJIK AKTIVITELERI ÜZERINDE ÇALIŞMALAR
MARMARA ÜNIVERSITESI ARAŞTIRMA FONU
Design ~GAÜN WebTeam