Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. HÜLYA ARSLAN EROL
HOMEPAGEDEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE
Research Interests
M.Sc Theses Supervised
Year
Subject
Name of Student
2016 - 2018
Çağatay Türkçesinden Özbek Türkçesine Anlam Değişmeleri, Gaziantep Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
Fatma Kurt
2016 - 2018
Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesindeki Bitki Adlarının Yapı ve Anlam Bakımından Karşılaştırılması, Gaziantep Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
Ayşegül Şahin
2011 - 2013
Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminin Genel Sorunları ile Alan Literatüründeki Tartışmalı Konuların İlköğretim İkinci Kademe Dil Bilgisi Öğretimine Yansımaları ve Çözüm Önerileri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı, Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezi
Faruk Çolak

Projects
Year
Subject
Establishment
2018 - -
EL-BABÜSÜ’L-VASİT Fİ TERCÜMETÜ’L-KAMUSU’L-MUHİT ADLI ESERİN TRANSKRİPSİYONU
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, BAP.
2018 - -
ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDEN ÖZBEK TÜRKÇESİNE ANLAM DEĞİŞMELERİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, BAP.
2018 - -
KIPÇAK TÜRKÇESİNDEN KAZAK TÜRKÇESİNE ANLAM DEĞİŞMELERİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, BAP.
2017 - ---
SURİYE TÜRKMEN TÜRKÇESİ AĞIZLARININ TESPİTİ
TÜBİTAK
2011 - 2013
KILIS ILI AĞIZLARI (BAP)
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
2010 - 2011
ISKAKOVUN KAZIRGI KAZAK TILI-MORFOLOGIA ESERININ TURKIYE TURKÇESINE AKTARILMASI
TUBITAK
Design ~GAÜN WebTeam