Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. ABUZER ÇELEKLİ
HOMEPAGEBIYOLOGY DEPARTMENT
Research Interests
M.Sc Theses Supervised
Year
Subject
Name of Student
2010 - 2012
Removal of Reactive Red 120 on Chara contraria
Gizem İLGÜN
2009 - 2010
Chara contraria ile Lanaset Red G’nin arıtımı. Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü
Barış Tanrıverdi
2009 - 2011
Spirulina plantensis ile pirina yağının arıtılması. Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü.
Didem D. Gün
2009 - 2012
TREATMENT OF LANASET RED G ON WALNUT (Juglans regia L.) HUSK
Suat BİRECİKLİGİL
2008 - 2009
Fabrika atık sularındaki boyaların (Red 120 ve Yellow 81) Spirogyra majuscula ile arıtımı. Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü.
Mehmet Yavuzatmaca

Projects
Year
Subject
Establishment
2012 - -
INVESTİGATE OF ALGAE COMPOSİTİON AND LİMNO-ECOLOGİCAL PROPERTİES OF ALLEBEN RESERVOİR
TUBİTAK 112Y002
2012 - 2015
TO INVESTİGATE BİOMARKER POTENTİALS AND ECOLOGİCAL PROPERTİES OF FİLAMENTOUS ALGAE İN GAZİANTEP CİTY
TÜBİTAK ÇAYDAG 112Y054
2010 - 2011
TREATMENT OF TEXTILE DYES (LANASET RED G AND MAXILION RED) ON WALNUT HUSK
GÜBAP FEF 10.01 PROJECT
2008 - 2009
KARAGÖL MEVKIINDE (NURDAĞI, GAZIANTEP) DOĞAYA SALINACAK OLAN GEYIK (CERVUS ELAPHUS LINNAEUS, 1758) LERIN İZLEME PROGRAM
GÜBAP
2008 - 2009
• Treatment of dyes (Red 120 ve Yellow 81) in wastewater of textile fabric. TUBİTAK 107Y340 project.
TUBITAK-ÇAYDAG 107Y340
2007 - 2009
• Determination Biosorption values of Cu2+, Cd2+ and Ni2+ on Spirulina platensis Gaziantep University FEF.07.03 BAP project.
GUBAP
2005
ÇEVRESEL FAKTÖRLERIN SÜNNET GÖLÜ (BOLU, TÜRKIYE) OSTRACODA (CRUSTACEA) FAUANASI ÜZERINE MEVSIMSEL ETKILERI.
104Y222 no'lu TUBİTAK projesi.
2005 - 2007
BOLU İLI BÜYÜKSU DERESI'NIN ÇEVRE KALITESININ BIYOLOJIK VE FIZIKO-KIMYASAL YÖNTEMLERLE BELIRLENMESI.
104Y165 no'lu TUBİTAK projesi
2003 - 2005
ABANT GÖLÜ VE GÖLKÖY GÖLETİ ARASINDA MEVSİME BAĞLI SU KALİTESİ DEĞİŞİMİ VE ALG POTANSİYELİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ.
TÜBİTAK TBAG (2281) 103T028 Nolu Proje
2003 - 2006
ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF CELLULOLYTIC ENZYMATIC COMPLEX OF ANAEROBIC FUNGI FOR EXTENDING THE SHELF LIFE OF BREAD
Turkish Scientific and Technical Reseach Turkish Scientific and Technical Reseach Council (TUBİTAK)-TBAG-U-73 (103 T 084)- Republic of Macedonia Minis
Design ~GAÜN WebTeam