Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. MUHİTTİN DOĞAN
HOMEPAGEBIYOLOGY DEPARTMENT
Research Interests
Projects
Year
Subject
Establishment
2018 - -
ADANA VE HATAY İLLERİNDEN TOPLANAN BAZI MIKSOMISETLERİN FARMAKOLOJİK POTANSİYELLERİ VE AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
MKU-BAP
2017 - ----
GAZİANTEP İLİNDE BULUNAN GÖLETLERİNİN SUCUL VASKÜLER MAKROFİT FLORASI (DEVAM EDİYOR, YÜRÜTÜCÜ)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BAPYB
2017 - 2018
BAZI LİKEN TÜRLERİNİN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN VE ELEMENT İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA (ARAŞTIRMACI)
FEB 2017/07-HIDEP
2017 - ----
KARASU DERESİ (ARABAN) VE MERZİMEN DERESİ'NİN (YAVUZELİ) MEVSİMSEL SU KALİTESİ VE KİRLİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (DEVAM EDİYOR, ARAŞTIRMACI)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BAPYB
2016 - ----
AKDENİZ BÖLGESİ'NDE DOĞAL YAYILIŞ GÖSTEREN ORİGANUM L. CİNSİNE AİT BAZI ENDEMİK TÜRLERİN FİZYOLOJİK VE FİTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (DEVAM EDİYOR, YÜRÜTÜCÜ)
Gaziantep Üniversitesi BAPYB
2015 - ----
ERGENE HAVZASI VE GAZİANTEP’TEKİ (ATIK SULARININ ETKİSİNDE OLAN) KİMYASAL KİRLETİCİLERİN ETKİSİ VE BUNLARIN ARASINDAKİ İLİŞKİLER (DEVAM EDİYOR, ARAŞTIRMACI)
TÜBİTAK-TOVAG
2014 - ----
GAZİANTEP İLİ BİYOÇEŞİTLİLİK ENVANTERİ İZLEME PROJESİ (DEVAM EDİYOR, ARAŞTIRMACI)
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI-GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2012 - 2015
Gaziantep İli Filamentli Alglerin Ekolojik Özellikleri ve Biyomarkır Potansiyellerinin Araştırılması
TÜBİTAK-ÇAYDAG
2010 - 2011
İskenderun-Taşucu Arasında Deniz Suyu ve Sediment Örneklerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kirlilik Düzeylerinin Belirlenmesi
Çukurova Üniversitesi BAPYB
2009 - 2009
Gaziantep İlinde Ekimi Yapılan Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde (Tosunbey, Ceyhan 99) Kurşun Stresinin Fizyolojik ve Morfolojik Etkileri ile Kurşuna Tolerans Düzeylerinin Belirlenmesi
Gaziantep Üniversitesi BAPYB
2006 - 2009
Gaziantep İline Bağlı Bazı İlçelerde Tarım Alanlarının Sulanmasında Kullanılan Akarsu Sistemlerinde Organik ve İnorganik Kirleticilerin Kalitatif ve Kantitatif Belirlenmesi ile Bu Kirletici Elemanların Toksisite Düzeylerinin Araştırılması
DPT
2002 - 2004
BAZI AKUATİK MAKROFİTLERDE PH’NIN KURŞUN ALINIMI İLE FİZYOLOJİK VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERE ETKİLERİ
Çukurova Üniversitesi BAPYB
Design ~GAÜN WebTeam