Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Instructor MERYEM ÖZER
HOMEPAGEVOCATIONAL SCHOOL OF HIGHER EDUCATION IN ARABAN
Research Interests
Projects
Year
Subject
Establishment
2012 - 2014
VAN GÖLÜ HAVZASI DOMATES EKILIŞ ALANLARINDAKI VIRAL HASTALIKLARIN RT-PCR YÖNTEMI İLE ARAŞTIRILMASI. 2013-FBE-YL034 NO’LU YYÜ BAP PROJESI. (YÜKSEK LISANS TEZI)
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAP PROJESİ
2010 - --
CHERRY GREEN RİNG MOTTLE VİRUS’ÜNÜN DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YETİŞTİRİLEN SERT ÇEKDEKLİ MEYVELERDEKİ YAYGINLIĞININ MOLEKÜLER HİBRİDİZASYON YÖNTEMİ İLE SURVEYİ VE GENOM BÖLGELERİNİN ARAŞTIRILMASI
TUBİTAK
2010 - 2014
BİYOLOJİK OLARAK AKTİF REKOMBİNANT ANTİVİRAL PROTEİNLERİN BAKTERİYEL EKSPRESYONU, PRUFİKASYONU VE BİTKİ VİRÜS REPLİKASYONU ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI,
TUBİTAK
Design ~GAÜN WebTeam