Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. HALİL İBRAHİM KURT
HOMEPAGEMACHINERY PROGRAM
Research Interests
M.Sc Theses Supervised
Year
Subject
Name of Student
2016 - 2016
Musa Yılmaz

Projects
Year
Subject
Establishment
2017 - ----
AL2024/CNT/MGO NANO KOMPOZİTLERİN ÜRETİLMESİ, MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
TUBİTAK
2016 - 2016
MODEL GEMİ VE YAT TASARIMI VE İMALATI
GAZIANTEP UNIVERSITY
2016 - 2017
NANO VE MİKRO MGO PARTİKÜLLERLE KUVVETLENDİRİLEN AL-MG MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN MİKROYAPI, MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE KARAKTERİZASYONU
GAZIANTEP UNIVERSITY
2015 - 2016
INVESTİGATİON OF JOİNİNG OF DİFFERENT METALLİC MATERİALS WİTH ARC STUD WELDİNG AND MİCROSTRUCTURE PROPERTİES
GAZIANTEP UNIVERSITY
2011 - 2014
AL-MG-Tİ ALAŞIMLARINDA OPTİMUM MUKAVEMET, YOĞUNLUK VE SÜNEKLİĞİN TESPİTİ
GAZIANTEP UNIVERSITY
2005 - 2005
TIG KAYNAK YÖNTEMİYLE BİRLEŞTİRİLEN ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
MARMARA UNIVERSITY
Design ~GAÜN WebTeam