Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. KAMİLE ERCİYAS
HOMEPAGEPERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI
Research Interests
Doctoral/Expertise Theses
Year
Subject
Name of Student
2012 - 2015
ÇAĞLAR KÖRCÜK
2012 - 2016
AYŞEGÜL SARI
2012 - 2016
YÜKSEL KIRAN
2011 - 2016
HATİCE UMAY HOŞGÖREN
2011 - 2016
SEDA SEVİNÇ ÖZBERK
2010 - 2014
SÜLEYMAN ŞENYURT
2010 - 2014
EDA ÇETİN ÖZDEMİR

Projects
Year
Subject
Establishment
2015 - 2016
KRONİK PERİODONTİTİS HASTALARINDA CERRAHİ OLMAYAN PERİODONTAL TEDAVİYE İLAVE ERCR:YSGG İLE 940NM DİODE LAZER KOMBİNASYONU UYGULAMASININ OLASI EK FAYDALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BAP
2015 - 2016
DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA TÜM AĞIZ DİŞ YÜZEYİ TEMİZLİĞİ TEDAVİSİNE EK OLARAK UYGULANAN DÜŞÜK DOZ LAZER TEDAVİSİNİN OLASI EK FAYDALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BAP
2015 - 2016
CALPROTEKTİN’İN BEHÇET VE İDİOPATİK ORAL AFTÖZ STOMATİT AYRIMINDAKİ ROLÜ.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BAP
2015 - 2016
ANTİ-TNF TEDAVİSİ GÖREN ROMATOİD ARTRİT’Lİ HASTALARIN PERİODONTAL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BAP
2014 - 2016
PERİODONTAL HASTALIK, ATHEROSKLEROZ VE OKSİDATİF STRES MARKERLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BAP
2012 - 2014
ND-YAG LASERİN CERRAHİ OLMAYAN PERİODONTAL TEDAVİNİN KLİNİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BAP
2012 - 2014
KRONİK PERİODONTİTİS VE OBEZİTENİN TOTAL ANTİOKSİDAN/OKSİDEN SEVİYE VE OKSİDATİF STRES İNDEKSİ ÜZERİNE ETKİLERİ.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BAP
2011 - 2012
ANTİOKSİDANLARIN ( BOR VE THYMOQUİNON ) ANTİGENOTOKSİK ETKİLERİNİN DROSOPHİLA SOMATİK MUTASYON VE REKOMNİNASYON TESTİ İLE ARAŞTIRILMASI.
TÜBİTAK
2009 - 2011
ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA TNF-Α, IL-6, VİSFATİN SEVİYELERİ VE PERİODONTAL BULGULAR ARASINDAKİ İLİŞKİ.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BAP
2009 - 2013
PERİODONTAL SAĞLIKTA VE HASTALIKTA DİŞETİ OLUĞU SIVISI SEVİYESİ VE DİŞETİ OLUĞU SİTOKİN SEVİYELERİNİN KESİTSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BAP
Design ~GAÜN WebTeam