Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Asst.Prof.Dr. R. AYSUN KEPEKÇİ
HOMEPAGEFOOD QUALITY CONTROL AND ANALYSIS PROGRAM
Research Interests
Projects
Year
Subject
Establishment
2013 - 2015
STACHYS PUMİLA NIN ANTİOKSİDAN, ANTİENFLAMATUAR VE KARACİĞER KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BAP
2006 - 2009
GAZIANTEP ILINE BAĞLI BAZI ILÇELERDE TARIM ALANLARININ SULANMASINDA KULLANILAN AKARSU SISTEMLERINDE ORGANIK VE INORGANIK KIRLETICILERIN KALITATIF VE KANTITATIF BELIRLENMESI ILE BU KIRLETICI ELEMANLARIN TOKSISITE DÜZEYLERININ ARAŞTIRILMASI
DPT
2005 - 2006
K5 TİPİ ÖLDÜRÜCÜ MAYA TOKSİK PROTEİNİNİN İNSAN VE BİTKİ PATOJENİK MANTARLARI ÜZERİNDEKİ İNHİBİSYON ETKİ TAYİNİ VE ENDÜSTRİYEL AMAÇLI KULLANIMI İÇİN FORMÜLASYON GELİSTİRİLMESİ
TÜBİTAK PROJESİ
Design ~GAÜN WebTeam