Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. MUSTAFA ÜNVERDİ
HOMEPAGETEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Research Interests
M.Sc Theses Supervised
Year
Subject
Name of Student
2014 - 2016
İbn Hâcer el-Heytemî'nin "el-İ'lâm bi Kavâtii'l-İslâm" adlı El Yazmasının Tahkiki
Osman Han Süleyman
2014 - 2016
Fazlurrahman'da Metodoloji Sorunu
Mücahide Zeynep Özçoban
2013 - 2015
İslam Hukukunda Mazlumun Hakkını Alması: Kişinin Mâlî Hakkını Kendi Eliyle Alması
Ahmed Sarhil

Design ~GAÜN WebTeam