Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Assoc.Prof.Dr. MÜRSEL BİÇER
HOMEPAGETrainer Education
Research Interests
M.Sc Theses Supervised
Year
Subject
Name of Student
2015 - 2018
Examination of Multiple Intelligence Fields of Candidates Entering Special Skill Exam in Sports Science Field
Duygu Polat
2015 - 2018
Investigation of  Sport Enterprises’ Service Quality in Turkey and Iraq
Hayman Taher ZARDO
2015 - 2018
The Effects of 8-Week Static and Dynamic Exercises wıth TRX Suspension Training Equipment on Balance and Anaerobic Performance
Süleyman ANBARCI
2015 - 2017
Physical and Psychological Effects of Sport Massage on Female Soccer Players
Zeliha ABAKAY
2015 - 2017
The Effects of Strength Exercises Done with Bosu on Balance and anaerobic Performance.
Gümrah ŞAN
2014 - 2015
EFFECT OF 8 WEEKS PLYOMETRIC TRAINING ON ANAEROBIC POVER, BALANCE AND SPRINT PERFORMANCE OF AGED 12-14 FEMALE HANDBALL PLAYERS
Zarife PANCAR
2014 - 2016
Analysıs of 14-16 Age Group Iraqı And Turkısh Boys' Specıfıc Level of Achıevement Motıvatıon to Sports
Aram Othman AZEEZ
2013 - 2015
INVESTTIGATION OF RELATION 2D:4D FINGER RATIO AND SPORTIVE PERFORMANCE OF 11-13 AGED CHILDREN PARTİCİPATED IN DIFFERENT SPORTS
Murat BİLGİÇ
2013 - 2014
THE EVOLUATION OF PHYSICAL FITNESS RELATED TO PERFORMANCE OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN THE AGE GROUP 8-12
Ahmet YIKILMAZ
2013 - 2015
Effect of Actıve And Passıve Warm-Up on Anaerobic Power of Dealıng Wıth Indıvıdual and Team Sports Athletes
Mustafa ÖZCAN
2013 - 2016
Obez Bireylerde Egzersizin Vücut Kompozisyonu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Halil Rahman Başkılıç
2012 - 2014
PRE-SEASON WORK AMPUTATION DURIN THE EFFECT OF PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS
Haci YILDIZ
2012 - 2014
THE EFFECT OF 6 WEEKS HOCKEY TRAINING PROGRAMME ON CHILDREN'S PHYSICAL AND PYHSIOLOGICAL PROPERTIES FROM AGE 12-14
Osman SARI
2011 - 2013
THE EFFECT OF TWO DIFFERENT STRENGTH TRAINING PROGRAMS, APPLIED TO VARIOUS MALE STUDENTS WHO STUDYING HIGH SCHOOL PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN DIFFERENT BRANCHES, ON CERTAIN PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL FEATURES.
Fırat AKCAN

Projects
Year
Subject
Establishment
2013
İşitme Engelli Voleybolcularda 10 haftalık Denge ve Koordinasyon Antrenmanlarının Performans Üzerine Etkileri
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
2009 - 2009
Elit Sporcularda Fizyolojik ve Farmakolojik Doz Çinko Uygulamasının Element Metabolizması ve Yorgunluk Üzerine Etkisi
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje No: 20/2009–05
2006 - 2007
Streptozotocin ile Diyabet Oluşturulmuş Akut Yüzme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Melatonin Uygulamasının Lipid Peroksidasyonu ve Laktat Düzeylerine Etkisi.
Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje No: 08401082
2005 - 2005
Farklı Yaş Gruplarında Egzersizin ve Egzersizde Çinko Uygulamasının İmmünolojik Parametreler İle Antioksidan Aktivite Üzerine Etkisi ve Melatoninle İlişkisi
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje No: 20/2005–03
Design ~GAÜN WebTeam