Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Tefsir, İslam dininin temel kaynağı olan Kur'ân-ı Kerîm'in tarihini, bu kaynağın değişik açılardan incelenmesi sonucunda ortaya çıkan ve “Kur'ân ilimleri” ana başlığı altında toplanabilecek literatürü, Kur'ân'ın daha iyi anlaşılıp yorumlanması 
HOMEPAGETEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Design ~GAÜN WebTeam