Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
STRUCTURAL DIVISION 
HOMEPAGEDEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING

Yapı Anabilim Dalında 1 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü programlarında yapı ve malzeme mekaniği, yapı tasarımı, deprem mühendisliği, yapı dinamiği, çelik yapı tasarımı, betonarme yapı tasarımı, mevcut betonarme ve yığma binaların güçlendirilmesi, yapı malzemelerinin mühendislik özellikleri, ileri beton teknolojisi ve yapı işletmesi alanlarında eğitim verilmektedir. Yapı anabilim dalında yapı ve malzeme alanında laboratuvarlar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda beton ve beton bileşenlerinin çeşitli mekanik ve durabilite özellikleri ile betonarme ve çelik yapı sistemleri üzerinde deneylerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Yapı malzemeleri ile ilgili olarak beton teknolojisindeki güncel araştırma konularına yönelik yüksek lisans ve doktora çalışmaları mevcuttur. Yapı mühendisliği alanında betonarme ve çelik yapıların tasarımı, mevcut yapıların güçlendirilmesi ve deprem etkisi altında analizleri ve davranışları konularına yönelik çok sayıda devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürütülmektedir.

 

Yapı anabilim dalında bulunan öğretim elemanlarımız:

 

Doç. Dr. Esra Mete GÜNEYİSİ

 

Arş.Gör. Ayşegül ERDOĞAN

Arş. Gör. Osman HANSU

Arş.Gör. Süleyman İPEK

Design ~GAÜN WebTeam