Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
RESİM BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
TDP DUYURUSU 18 October 2017
TDP DUYURUSU 09 October 2017
Desen I Malzeme Listesi 21 September 2017
Final Programı 15 May 2017
General Information
Resim sanatçılığı, akademik, sanatsal ve teknolojik gelişmeler içinde geniş ve etkili bir yere sahiptir, onlara yön ve biçim vermede etkindir. Resim sanatçılığı doğrudan kendi alanındaki akademik ve teknolojik gelişmeler yanında diğer alanlardaki akademik, sanatsal ve teknolojik gelişmelerde de belirleyici ve yönlendiricidir. Bunlar arasında plastik sanatların tüm alanları ile başta grafik ve çevre, moda, endüstri tasarımı ve görüntü estetiği içeren daha birçok alan bulunmaktadır. Resim sanatı bütün bu alanlar ile doğrudan organik bağları olan nadir disiplinlerden biridir. Resim sanatçılığı, günümüzün önemli mesleklerindendir. Sanatçılık aynı zamanda bir yaşam biçimi olarak da algılanabilir. Günümüz sanatçısı, yaşadığımız bilgi çağını biçimlendiren teknolojiden yüksek oranda yaralanmaktadır. Bu düşünceler ile kurulmaya çalışılan programın temel amacı, evrensel düzeyde özgün yapıtlar ortaya çıkaracak, çağdaş, aydın ressamlar, sanatçılar yetiştirmek, ayrıca alanın gereksinim duyduğu diğer sanat insanlarını yetiştirmesine katkı sağlamaktır. Resim lisans programı mezunları resim sanatçısı ve güncel sanatçı olarak çalışabilecekleri gibi bu alanda araştırmacı ve akademisyen olmak üzere; yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora eğitimlerine de devam edebileceklerdir. 2014-2015 öğretim yılında öğrenci almaya başlayan bölümümüzde, halen 3 öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi, 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.
Design ~GAÜN WebTeam