Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
global politics and international relations 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
General Information

Mesleki derslerde öğrencilere uluslararası sistemin tarihi, yapısı, işleyişi, dönüşümü, aktörleri, hukuksal çerçevesi ve Türkiye’nin uluslararası sistemdeki yeri ile dış ilişkileri hakkında genel bir formasyon kazandırılmaktadır. Bu sayede, öğrencilere uluslararası ilişkilerin giderek karmaşıklaşan yapısının incelenmesine yönelik farklı yaklaşımları tanıma olanağı sağlanmış olacaktır. Böylece Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü, ulusal ve uluslararası siyaset ile bunların arasındaki hukukî, tarihî ve toplumsal ilişkiler gibi geniş bir alana da bir birikim ve yapı oluşturmaya çalışmaktadır.

Design ~GAÜN WebTeam