Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
FACULTY OF COMMUNICATIONS 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
DUYURU 23 February 2017
KISA FİLM YARIŞMASI 20 February 2017
İNTÖRNLÜK BELGELERİ 01 December 2014
General Information

Fakültemiz 02.11.2010 tarih ve 27747 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren,  Bakanlar Kurulunca 27.09.2010 tarih ve 1983/2809 sayılı Kanunun 30. Maddesine göre kurulmuş olup bünyesinde, Gazetecilik Bölümü 52 öğrenci alarak 2011-2012 yılında öğrenimine başlamıştır. 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne 50 öğrenci alımı ile ikinci aktif bölüm açılmıştır. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle Gazetecilik Bölümü 234 öğrenci, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 112 aktif öğrenci ile eğitimini gerçekleştirmektedir. Fakültemizde ayrıca Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde 37 öğrenci özel öğrenci statüsü ile eğitim almaktadır.


Misyon

Kurumun kaynakları doğrultusunda kurum kültürünü benimsemiş eğitim öğretim kadrosuyla, toplumsal değerlere sahip, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, edindiği teorik bilgileri uygulamayla pekiştiren, ulusal ve uluslar arası düzeylerde etkin görev üstlenecek, yenilikleri yakından takip ederek gerektiğinde pratiğe dökebilece, sorun çözebilecek, dğru karar almada yetkin bireyler yetiştirmektir. Bu noktada Gaziantep Üniversitesi üst kimlikte fakültemiz, interdisipliner çalışmalardan elde edinilen kazanımlarla, bölgede tek olma ayrıcalığını kullanarak ve teknolojiyi yakndan takip ederek iletişim alanında belirleyici olma misyonunu üstlenmektedir.


Vizyon

Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren fakültemizin vizyonu coğrafi konumundan dolayı gerekli hassaiyetleri güderek ulusal ve uluslararası düzeyde teknolojik gelişmeleri öğrenim programına dahil ederek her dilde ve etnik yapıda öğrenci profiline sahip, yüksek standartlarda halkla ilişkiler, reklamcılık, gazetecilik, radyo, televizyon ve sinema eğitimi veren, faaliyetleri ile iletişim alanında önemli ödüllere aday gösterilen ve ödüller alan bir kurum olarak diğer fakülteler arasında farkındalık oluşturmaktır.Stratejik Amaçlar

* Fakültemizdeki var olan bölümleri geliştirmek,
* Öğrencilerin kullanacağı yeni uygulama birimleri oluşturmak,
* Fakültemize yeni öğretim üye ve öğretim elemanı kazandırmak,
* Fakültenin uygulama birimlerini arttırmak,
* Fakültemizi Gaziantep Üniversitenin kurumsal düzeyde geliştimine katkı sağlamak
* Fakültemiz öğrencilerinin etkinlik planlama uygulama ve değerlendirmede katılımını arttırmak,
* İletişim becerilerini geliştirmek.


Stratejik Hedefler

* Öğrenci sayısının yüzde 50 oranında arttırılmak. Yabancı öğrenci sayısını arttırmak,
* Radyo, televiyon program hazırlama, sunma eğitimi vererek yaratıcılıklarını geliştirecek stratejiler belirlemek,
* Öğretim kadrosunu uluslararsı düzeyde geliştirmek ve yabancı öğrencileri kapsayacak şekilde geliştirmek,
* Televizyon , gazete, sinema ve radyo mekanlarından aktif olarak faydalanmak,
* Geleceğin iletişim profesyonellerini teorik ve uygulamalı eğitim ile donatarak yetiştirmek,
* Yerel medya ve halkla ilişkiler ajanslarına gezi düzenleyerek öğrencilere uygulama alanlarını tanıtmak,
* Kurum içi ve kurum dışı eğitime yönelik proje geliştirerek fakülte öğrencilerini bu projelere dahil etmek.Üstünlüklerimiz

İletişim Fakültesi coğrafik olarak stratejik öneme sahip bir bölgededir. Özellikle Ortadoğu'dan gelen öğrencilerin dil dılşında kültürel oryantasyonlarını sağlama, iletişim becerilerini geliştirmede önemli bir yere sahiptir. Bölgede büyük ve iyi bir imaja sahip Gaziantep Üniversitesi ekonomik olanakları bakımında İleitşim Fakültesini geliştirme kapasitesine sahiptir.

Gaziantep Üniversitesinin kurumsal düzeyde gelişmiş teknik olanaklarlaıyla ve artan öğrenci potansiyelini karşılayacak düzeyde yeterli kapasiteyi taşıması İletişim Fakültesi'ni birçok yeni açılan fakülteden daha donanımlı bir fakülte olma olanağı tanımaktadır.

Kuruluş tarihi açısından eski bir üniversites olması ve iyi bir imaja sahip olması kurum üst kimliğinden ve imajından faydalanma olanağı tanımaktadır.

Gaziantep Üniversitesinin öğrenci ve çalışanlarının etnik ve dil yapılarındaki farklılık fakültemizin uygulamalarına da yansımakta kültürel zenginlikleri hedef alan çook sayıda projenin üretilmesinde kaynak olşturmaktadır.

Gaziantep Üniversitesinin projeleri destelemede gösterdiği gayret, yeni ve yaratıı çalışmaların oluşmasında etkili olmaktadır.

Design ~GAÜN WebTeam