Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
General Information

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

İSLAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

 

 

 

Vizyonumuz

 

 Gerek bölgemizde, gerekse ülkemiz genelinde ki işletmelerin belirli pazarlarda yer alabilmesi için ihtiyaç duydukları, çağın gerekleriyle donatılmış, becerili, bilgili ve eğitilmiş “Nitelikli İnsan Gücü”nü yetiştirmektir.

Ayrıca, işletmenin iç düzeni ve çalışmaları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör hakkında, öğrencileri bilgili kılmak bölümün amaçları arasındadır. 

 

Misyonumuz 

 İş yaşamının ihtiyaç duyduğu kaynakların nasıl sağlandığı, planlamasının nasıl sağlandığı ve denetiminin nasıl gerçekleştirildiği konusunda öğrenciler bilgilendirilir.

Bu programda; ekonomik ve sosyal yaşamı doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkileyen konuları içeren dersler, uygulamalı ve teorik olarak verilmektedir.

Öğrencilerimiz; genel işletmecilik konularını kapsayan bir takım branş derslerin yanı sıra,  iş hayatında ihtiyaç duyacağı branşı çerçevesinde farklı içerikli dersleri teorik ve uygulamalı olarak alarak iş ve sosyal hayata hazırlanmaktadır.  

Ayrıca öğrencilerimize; 1. veya 2. sınıf sonunda ki yaz dönemlerinin birinde 30 iş günü  zorunlu  stajı ilgili sektörlerde yaptırılmaktadır. 

Mezunlarımız, değişik sektörlerde faaliyet gösteren özel işletmelerin satış, satın alma, personel ve muhasebe bölümlerinde, bankacılık sektöründe ve kamu kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Staj yapmak koşulunu ve diğer prosedürleri yerine getirmek koşulu ile serbest muhasebeci de olabilmektedirler.

 

Design ~GAÜN WebTeam