Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
public administration department 
HOMEPAGEFACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Announcements / Documents
General Information

Kamu Yönetimi Bölümü’nün temel amacı, kamu ya da özel sektör kuruluşlarında  yönetici, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman ya da müfettiş olarak çalışmayı hedefleyen öğrencilerine sağlam bir siyasal, sosyal ve hukuki temel edindirmektir.  Üstlendikleri görevleri en iyi biçimde yapabilmeleri için politika, yönetim bilimleri, yerel yönetimler, kamu hukuku, uluslararası siyaset alanlarında Karşılaştırmalı eğitim vermek ve araştırma yapmayı öğretmek,  bu sayede sorunları kavramada ve çözmede çok yönlü düşünme ve doğru karar verme becerisi kazandırmaktır.

Design ~GAÜN WebTeam