Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
STATISTIC  
HOMEPAGEFACULTY OF ARTS AND SCIENCES
General Information

İstatistik Bölümü olarak amacımız karşılaşabileceği sorunlar karşısında çözüm üretebilecek, sayısal ve istatistiksel kavrayışa sahip, istatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi yeteneğine sahip, istatistiksel analiz yöntemlerini kullanabilen istatistikçiler yetiştirmektir. 

Bu amaç doğrultusunda, matematiksel temellere dayanan istatistik kuram ve yöntemlerine ek olarak, Bilgisayar Bilimleri ve istatistik Bilgi Sistemleri gibi alanlardaki bilgiler ile Yöneylem Araştırması, Risk Analizi, Aktüerya Bilimleri, Kalite Yönetimi, Sosyal ve idari bilimlere ait temel bilgiler öğrencilere en iyi biçimde aktarılmaktadır. Böylece istatistik alanında araştırmacı ve öğretim elemanı olmak isteyenlere sağlam bir temel hazırlanmaktır.

İstatistik bölümünün lisans ve lisans üstü öğrencisi olmadığı için bölüm aktif değildir.

Design ~GAÜN WebTeam