Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF MEDICAL EDUCATION AND INFORMATICS 
HOMEPAGEBASIC SCIENCE DEPARTMENTS
General Information

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı’nın Misyonu:

 • Mezuniyet öncesi tıp eğitimi modelini geliştirmek
 • Tıp eğitimi programlarını geliştirmek ve yürütmek,
 • Eğitim teknolojileri alanında eğitim, hizmet ve araştırma yapmak
 • Tıp eğitimi ile ilgili çağdaş gelişmeleri izlemek,
 • Eğitim ve öğretim ile ilgili kurullara danışmanlık yapmak
 • İyi hekimlik uygulamaları ve eğitim beceri laboratuvarlarının planlama, kurma, organizasyonu ve işleyişini sağlamak
 • Verilen eğitimi izlemek, ölçmek ve değerlendirmek,
 • Eğiticiler eğitimini sağlamak,
 • İletişim becerilerinin geliştirilmesi için eğitimler düzenlemek

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı’nın Stratejik Vizyonu:

 • Tıp eğitimi ve bilişimi alanında ulusal düzeyde önderliğini sürdürmek ve niteliğini geliştirmek, uluslararası düzeyde önde gelen merkezlerden biri haline gelmek,
 • Öğrenci merkezli eğitime ağırlık verilerek eğitim ve öğretimin niteliğini artırmak,
 • Öğretim üyelerinin eğitim becerileri ile ilgili gereksinimlerine yönelik sürekli eğitimlerine katkı sağlamak,
 • Tıp eğitiminde eğitim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmak,
 • Tıp eğitimi alanında ulusal ve uluslararası toplantıların düzenlenmesine katkı sağlamak ve bu toplantılara katılmaktır.

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı’na alanında lisansüstü eğitim almış veya uzmanlaşmış öğretim elemanları temin edilerek işlevsel duruma getirmek Dekanlığımızın öncelikli hedefleri arasındadır. 

Design ~GAÜN WebTeam